Essä

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Essä, även essay, (av franskans essai, "försök"), ursprunglig beteckning för en kort avhandling över ett vetenskapligt ämne och med populärt framställningssätt. Fransmannen Montaigne var den förste, som 1580 utgav skrifter med denna titel, och med honom till förebild offentliggjorde Francis Bacon (1597) sina berömda "essays", vilka i den engelska litteraturen blev förelöparna till en mängd uppsatser av samma slag. På 1700-talet utbildades essayformen av bland andra John Dryden, Joseph Addison och Richard Steele.

Med essä förstår man numera företrädesvis en uppsats, vilken i ett lättfattligt språk och med anknytning till en given händelse eller till en viktig litterär företeelse behandlar någon fråga som står på dagordningen. Essäer av detta slag har utgivits av bland andra Thomas Babington Macaulay, Thomas Carlyle och Ralph Waldo Emerson.

Under 1900-talet har denna genre, allteftersom tidskriftslitteraturens tillväxt, spritt sig till de flesta europeiska litteraturer. Bland berömda svenska essäister märks Viktor Rydberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin och Frans G. Bengtsson.

En essä kan i kort beskrivas som en faktabaserad text som är personligt hållen.

Se även

Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg