Slaka

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Slaka
Siffrorna avser orten
SWE-Map Rike.svg
Landskap Östergötland
Län Östergötlands län
Kommun Linköpings kommun
Församling Slaka församling
Folkmängd(2005) 539
Area(2005) 112 ha
http://www.scb.se/templates/Product____12991.asp
Slaka tätort från sydöst (Lv 708)

Slaka är en tätort i Linköpings kommun, strax sydväst om centralorten. 515 invånare (2000). Slaka ligger i Slaka församling.

Innehåll

Historia

Slaka omnämndes första gången 1247 under namnet Slacu. Det finns flera korsprydda runstenar från 1000-taletkyrkogården och runstensfragment från 800-talet har hittats. På platsen runt Slaka kyrka har det sedan urminnes tider samlats människor. Under förkristen tid hölls här häradets ting och rättarställe (galgbacke). På offerplatsen för Nerthus, Mjärdevi, ligger i dag Mjärdevi Science Park. Orten är betydligt äldre än Linköping och det finns förutom en domarring flera andra fornlämningar.

Här är några av alla Riksantikvarieämbetets undersökningar de senaste åren:

I arbetena beskrivs området vara fullt med flera hundratals spår av bosättningar från bronsålder, romersk järnålder, äldre och yngre järnålder. Medeltida bebyggelse menar man ligger ungefär där äldre nutida ligger. Utgrävningar har i större omfattning pågått sedan 1940-talet och man har hittat lämningar av ett hus som var 15 x 4 m stort från förromersk järnålder.

Slaka finns även med i Riksantikvarieämbetets lista på platser med riksintresse och där står citat:

Slaka - Lambohov [E31] (Slaka sn)
Motivering:
Herrgårdsmiljö och sockencentrum på dominerande parti av Slakaåsen. (Fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset:
Lambohovs 1700-talsherrgård, byggd efter ritningar av Jean Eric Rehn, med värdefullt och
enhetligt utformat byggnadsbestånd och engelsk park. Slaka 1700-talskyrka med medeltida
torn. Kyrkby med prästgård från 1856 och tre generationer av skolhus. Gammal
häradstingsplats och en stor domarring samt järnåldersgravfält.
(offentlig handling)

Namnet

Enligt nu bortgångne kantorn och läraren Alvar Jonsson ska namnet komma från fornsvenskan och betyda där vattnet drog sig undan och enligt Boken om Slaka ska det betyda sluttning.

Kuriosa

Det finns ett talesätt som lyder: Slake rackere, Skede stackere (uttalas på bredaste östgötska). Det kommer från att i Slakas lönnkrog, vid den skära kyrkan, så lurade man av bland annat Kisa-bönderna sina pengar, som de fått vid torghandeln i Linköping. När de sedan fulla och glada i hatten fortsatte färden söderut med häst och vagn och kom fram till nästa kyrka som är Skeda kyrka så var det inte läge till att stanna – utan pengar som man då var.

Kyrkan

Slaka kyrka (Sofia Albertina kyrka) uppförd i sitt nuvarande skick 1783 i gustaviansk stil (nyklassicism) och i rosa färg. Den rosa kyrkan sägs ha fått sin färg för att grevinnan på Lambohov ville så (hon var den kyrkans största ekonomiska supporter).

Kyrkan i Slaka uppfördes troligen under 1000-talet. I slutet av 1100-talet uppfördes den första stenkyrkan. 1476 välvdes kyrkan och på 1680-talet försvann mycket av den medeltida interiören. 1781 ersattes den medeltida kyrkan. Kyrkan invigdes 1783 i närvaro av prinsessan Sophia Albertina och därför kom kyrkan efter tidens tradition att kallas Sophia Albertina.

Linköpingsstadsdelen Lambohov, som ingår i Slaka församling, har också en egen kyrka, som är belägen nära dess stadsdelscentrum.

Externa länkar


Personliga verktyg