2000-talet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om 2000-talets olika betydelser samt om seklet 2000-talet, åren 2000-2099.
För millenniet 2000-talet, åren 2000-2999, se 2000-talet (millennium).
För decenniet 2000-talet, åren 2000-2009, se 2000-talet (decennium).


2000-talet är ett förkortat skrivsätt för en tidsperiod som börjar år 2000 och kan vara 10, 100 eller 1000 år lång. Det kan utläsas som:[1][2][3]

  • tvåtusentalet – de 1000 år som kan börja med uttalet "tvåtusen"
  • tjugohundratalet – de 100 år som kan börja med uttalet "tjugohundra", se rubrik "2000-talet (sekel)" nedan
  • tjugo-nollnolltalet – de 10 år som kan börja med uttalet "tjugo-noll" (för sista nollans betydelse, se nedan)

Ett enskilt årtal kan uttalas på tre olika sätt som alla är entydiga: tvåtusenfem, tjugohundrafem eller tjugo-nollfem. Periodnamnen kan associeras med vart och ett av dessa uttalsvarianter.

Innehåll

Sammanhanget avgör betydelsen

Även om tvåtusentalet, tjugohundratalet och (tjugo-)nollnolltalet är väl uredda ord i våra ordböcker och avser distinkta tidsperioder, så förloras den distinktionen när man ersätter den utskrivna eller utsagda förleden med siffertecken. Skriver man "2000-talet", måste alltså läsaren själv räkna ut av sammanhanget vilket av alternativen det egentligen ska betyda. Vid högläsning tvingas uppläsaren omedelbart ersätta siffrorna med ett av de entydiga orden för att det ska kunna uttalas. I detta ögonblick är det inte säkert att sammanhanget står klart. En lyssnare kan inte veta att tolkningen ännu är preliminär och har därför svårt att lösa upp efterföljande motsägelser som ett felaktigt ordval kan leda till.

0 har här två olika betydelser

Ordet nittonhundrasextiotalet innefattar alla år som kan börja med förleden "nittonhundrasextio" enligt vår språkligt förankrade grund för periodnamn. Men när vi skriver 1960-talet med siffror, påfrestas denna språkliga förankring eftersom 1960 inte kan fungera som förled som går att foga samman med en efterled. Tal följer andra regler än språk. Nittonhundrasextioåtta kan inte skrivas 19608. För att förstå skrivsättet 1960-talet rätt, krävs det att vi tolkar nollan inte som noll utan som en sifferposition där vilken siffra som helst är tillåten, alltså som om vi skrivit 196x-talet. I talens värld har siffran 0 ingen sådan fri betydelse.

Skrivsättet 2000-talet kan betyda 2xxx-talet, 20xx-talet eller 200x-talet. Det innebär att första och andra nollan i 2000 kan tolkas som talet noll eller som en valfri siffra. Sista nollan måste dock alltid tolkas som en valfri siffra om ändelsen "-talet" betyder att mer än ett år ska passa in. Därför förekommer det också någon gång att 200x-talet kallas för tjugohundranolltalet eller bara nolltalet, där noll syftar på den siffra som inte behöver vara noll. Ordet tjugohundranolltalet har dock inte något stöd i svenska ordböcker.

2000-talet (sekel)

2000-talet
År:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059
2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069
2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079
2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089
2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
Decennium:
2000-talet - 2010-talet - 2020-talet - 2030-talet - 2040-talet
2050-talet - 2060-talet - 2070-talet - 2080-talet - 2090-talet
Sekel:
1900-talet - 2000-talet - 2100-talet
Millennium:
2000-talet
Födda och avlidna
Födda - Avlidna

2000-talet i betydelsen det nuvarande århundradet eller seklet, åren 2000-2099, benämns tjugohundratalet. Ibland kallas det även tvåtusentalet trots att ordböckerna alltså anger en annan betydelse för detta ord. Ytterligare en benämning på detta århundrade är det 21:a århundradet, en benämning som i strikt mening dock avser perioden 2001-2100 eftersom det första århundradet inleddes med år 1.

Händelser

Födda

Avlidna

Referenser

Noter

  1. Svenska akademiens ordlista 2006, uppslagsord tvåtusentalet, nollnolltalet, (tjugohundratalet finns men förklaras inte närmare)
  2. Nationalencyklopedins ordbok 2000, uppslagsord tvåtusentalet, tjugohundratalet, nollnolltalet
  3. Norstedts svenska ordbok, Studentutgåva 2004, uppslagsord tvåtusentalet, tjugohundratalet, nollnolltalet

Källor

Personliga verktyg