Domstol

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Målning av en domstol i London

En domstol är en inrättning eller institution för rättskipning. Domstolen avgör tvister mellan två parter, beslutar om statusändringar för en eller flera personer, dömer personer för brott m.m. En domstol skiljer sig från en myndighet genom att den garanteras större självständighet från statsmakten, och därför att den ska kunna antas vara neutral mellan parterna, oavsett vilka parterna är.

Domstolarna kan delas in i nationella domstolar och internationella domstolar. De nationella har i allmänhet jurisdiktion i en viss stat medan de internationella har en vidare jurisdiktion. De internationella brottmålsdomstolarna benämns ofta tribunaler. Vissa förenta stater som till exempel USA har nationella domstolar vars jurisdiktion är inom en stat och federala domstolar som har jurisdiktion i hela USA.

Typer av arbetsuppgifter för en svensk domstol:

  • Mål, där en part begär att domstolen ska döma i ett tvistigt förhållande till annan part eller besluta något för en part, utan att den första partens förhållanden berörs (offentlig rätt),
  • Ärende, där domstolens beslutsfattande ibland bara berör en part utan motpart, till exempel inskrivning i fastighetsbok. Ärende kan också till exempel vara utseende av boutredningsman eller utseende av god man enligt föräldrabalken eller lag om samäganderätt.

Målen uppdelas i olika kategorier:

Se Sveriges domstolsväsen för svenska förhållanden.


Personliga verktyg