Umeå kommun

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Umeå kommun
Umeå kommunvapen
Umeå kommunvapen
Län Västerbottens län
Landskap Västerbotten och Ångermanland
Domsaga Umeå domsaga
Centralort Umeå
Umeå kommun i Västerbottens län
Folkmängd
 • Totalt
11:e av 290
111 571 invånare[1]
Areal
 • Totalareal
 • Landareal
 • Vattenareal
38:e av 290
5 253 km²
2 331 km²
2 922 km²
Befolkningstäthet
 • Totalt

48 invånare/km²
Kommunkod 2480
Webbplats www.umea.se


Umeå kommun är en kustkommun i Västerbottens län i norra Sverige, genomfluten av Umeälven och dess biflöde Vindelälven. Kommunens centralort är staden Umeå.

Innehåll

Administrativ historik

När 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft inrättades inom det område som idag utgör kommunen, förutom Umeå stad, även Umeå landskommun, Sävars landskommun och Nordmalings landskommun. År 1914 bildades Hörnefors landskommun genom utbrytning av områden ur såväl Umeå landskommun och Nordmaling. Resterande del av Nordmaling kvarstår än i dag som en egen kommun. År 1918 bröts Holmsunds landskommun ut ur Umeå landskommun och 1925 avskiljdes en del av Sävar för att bilda Holmöns landskommun. Holmsund ombildades till köping år 1947. Den landsomfattande kommunreformen 1952 påverkade inte området.

Följande municipalsamhällen fanns inom området: Hörnefors (inom Hörnefors kommun 1941-1957); Obbola (1939-1946), Holmsund (1894-1946 först inom Umeå landskommun, därefter i Holmsunds kommun fram till köpingsbildningen), Teg 1924-1960, Backen 1941-1958 (båda inom Umeå landskommun).

Sammanläggningen av kommunerna inom Umeå kommunblock skedde 1974, då nuvarande Umeå kommun bildades.

Kommunvapnet

Blasonering: I blått tre avskurna renhuvuden av silver, ställda två över ett, med hornkrona och tunga röda.

I ett kungligt brev från 1646 förskrivs att Umeå stads sigill skall innehålla tre renhuvuden. Som vapen fastställdes detta av Kungl. Maj:t år 1947. Efter kommunbildningen på 1970-talet fanns ytterligare fyra vapen, men man beslutade att föra det gamla stadsvapnet vidare och det registrades för Umeå kommun i PRV år 1979.

Demografi

Befolkningsmässigt är Umeå Sveriges elfte största kommun[2] med 111 990 invånare den 31 mars 2008[1]. Centralort i kommunen är Umeå. Andra större tätorter är Holmsund, Hörnefors, Sävar, Obbola, Täfteå, Röbäck och Ersmark. Medelåldern i kommunen är 37,2 år (2004), vilket är under riksgenomsnittet och förklas med att Umeå är en utbildningsstad med bland annat Umeå universitet (invigt 1965) och Sveriges lantbruksuniversitet. Umeå är en expansiv inflyttningskommun som hade 75 290 invånare när kommunsammanslagningarna var genomförda 1975 och passerade 100 000 invånare 1995. Det innebär bland annat att två tredjedelar av kommunens befolkning består av personer som är födda utanför kommunens gränser – de allra flesta i andra kommuner i Västerbottens län och de övriga Norrlandslänen – och att omkring en tiondel är utrikes födda. De största invandrargrupperna kommer från Finland, Iran, Irak, Indien, Norge, Somalia, Kina, Etiopien, Tyskland, Ryssland, Sydkorea, Polen, Sri Lanka, Thailand, Storbritannien, USA, Colombia och från Bosnien och andra nya nationer som tidigare ingick i Jugoslavien. Brottsligheten är lägre i Umeå än i andra större kommuner med 9 075 anmälda brott per 100 000 invånare år 2005 jämfört med 13 100 per 100 000 invånare i Sveriges 25 största kommuner.

Befolkningsutveckling 1975 – 2008 (31 december respektive år)

År Folkmängd Årlig ökning Födelsenetto Flyttningsnetto
1975 72 920 1 313 708 602
1980 81 088 1 628 595 564
1985 85 108 916 627 310
1990 81 088 1 254 776 481
1995 101 337 2 088 611 1 474
2000 104 512 542 421 136
2001 105 003 494 409 96
2002 106 525 1 519 365 1 156
2003 107 917 1 392 512 888
2004 109 390 1 473 498 988
2005 110 758 1 368 522 862
2006 111 235 477 656 -169
2007 111 771 536 --- ---
2008 112 728 957 --- ---

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Umeå Kommun
År Invånare
1968
  
66 154
1975
  
75 290
1980
  
81 088
1990
  
91 258
2000
  
104 512
2005
  
110 758
2008
  
112 728
Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid.

Näringsliv

Av de anställda finns 51 procent i privata sektorn och 49 procent i offentliga sektorn, vilket innebär att Umeå har en större offentlig sektor än genomsnittet för svenska kommuner. Större arbetsgivare är Umeå kommun, Västerbottens läns landsting med Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länstyrelsen i Västerbottens län, Volvo Lastvagnar, GE Healthcare, Ålö, Konsum Nord, SCA Packaging Obbola, Komatsu Forest, Norrmejerier, ICA, Astra Zeneca och Västerbottens-Kuriren. Försvaret var tidigare en stor arbetsgivare, men 1996 beslutade Riksdagen om nedläggning av verksamheten i Umeå.

Offentlig sektor

  • Umeå Kommun (ca 11 300 anställda)
  • Umeå Universitet (ca 3 900 anställda)
  • Norrlands Universitetssjukhus (ca. 1 200 anställda)

Privat sektor

  • Volvo Lastvagnar (ca 2 400 anställda)
  • SCA Packaging Obbola (ca 380 anställda)
  • Ålö (ca 430 anställda)

Besöksnäringen

En sektor som vuxit i takt med staden är besöksnäringen. År 2005 omsatte rese- och turistnäringen i Umeå ca 924 miljoner kronor, till stor del beroende på affärsresor, konferenser och stora Nolia-mässan – näst Stockholms Internationella Bilsalong den publikt mest besökta i landet[3] – som arrangeras i Umeå vartannat år, senast 2007, och i Piteå vartannat år. Några av de populäraste besöksmålen i Umeå är Västerbottens museum med Friluftsmuseet vid Gammlia, Umeå Energicentrum, Umedalen Skulptur, Stornorrfors kraftverk och Bildmuseet. Många turister besöker även öarna Holmön och Norrbyskär. I den större Umeåregionen, som förutom Umeå består av kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vännäs och Robertsfors, är viktiga besöksmål Olofsfors bruk, Älgens Hus, Vindelälvens forsar och Ostens lager (lagring av Västerbottensost).

Kommunikationer

Två europavägar passerar genom Umeå kommun: E4 och E12. Tre bilbroar korsar Umeälven i tätorten Umeå: Tegsbron (invigd 1949), Kyrkbron (1975) och Kolbäcksbron (2001). Obbolabron mellan Holmsund och Obbola var färdigbyggd 1989. I Holmsund finns industrihamn samt hamn för färjeförbindelse till finska Vasa, som är Umeås närmaste grannstad.

Botniabanan, en järnvägssträckning under byggnad längs med Norrlandskusten, kommer att kraftigt förkorta restiderna i nord-sydlig riktning. Botniabanan med regional snabbtågstrafik kommer att underlätta pendling. Stationer planeras i södra grannkommunen Nordmaling (63 km söder om Umeå) och i Hörnefors (30 km söder om Umeå) och ett exklusivt resecenter vid Universitetssjukhuset/Universitetet i Umeå. Sträckan Umeå–Örnsköldsvik (11 mil) kommer att ta under 40 minuter att avverka med snabbtåg, jämfört med över en timme med bil idag. När det gäller den interregionala snabbtågstrafiken kommer exempelvis restiden Umeå–Sundsvall att förkortas till ungefär 2,5 timmar när banan blir optimerad för 250 km/h, d.v.s. den hastighet framtidens svenska tåg ska klara av. X2000-tåg kommer att gå i 200 km/h direkt efter öppningen, därefter successivt snabbare. Resan med tåg Stockholm–Umeå minskar från 11 timmar till ungefär 5,5 timmar. Tåget kommer därmed att effektivt kunna konkurrera med flyget.

Umeå City Airport ligger endast fyra km från Östra stadsdelen (Ålidhem m.m.) och sex kilometer från Umeås centrum.

Geografi

Sjöar

Åar och älvar från norr till söder

Tätorter

Mindre byar

Öar

Slätter

Berg

Utbildning

Sport

Musik

Politik

Umeå kommun hade under de här valen totalt 65 fullmäktigemandat.

Valår M C FP KD MP S V RS Grafisk presentation
1973 6 17 8 2 29 3
6 17 8 2 29 3
1976 6 18 8 2 28 3
6 18 8 2 28 3
1979 8 13 8 2 28 6
8 13 8 2 28 6
1982 10 12 5 2 1 30 5
10 12 5 2   30 5
1985 9 8 10 2 3 28 5
9 8 10 2 3 28 5
1988 7 8 9 2 5 30 4
7 8 9 2 5 30 4
1991 9 10 7 4 4 27 4
9 10 7 4 4 27 4
1994 8 8 5 2 6 31 5
8 8 5 2 6 31 5
1998 10 5 4 6 5 23 10 2
10 5 4 6 5 23 10 2
2002 5 7 8 4 4 26 8 3
5 7 8 4 4 26 8 3
2006 9 7 5 4 5 26 6 3
9 7 5 4 5 26 6 3

m=moderata samlingspartiet, c=centerpartiet, fp=folkpartiet liberalerna, kd=kristdemokraterna, s=socialdemokraterna, v=vänsterpartiet, mp=miljöpartiet de gröna, rs=Rättvisepartiet Socialisterna

Lennart Holmlund (s) är kommunalråd och Anders Ågren (m) oppositionsråd.

Religiösa samfund m.m.

Svenska kyrkans församlingar
samt kyrkobyggnader inom kommunen

Övriga samfund o.d. inom kommunen

Referenser

  1. 1,0 1,1 Statistik från SCB:Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2007
  2. Statistik från SCB: Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2008
  3. Fairlink Mässguide

Externa länkar

Källor

Personliga verktyg