Sverker Sörlin

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sverker Sörlin född 1956, är professor i miljöhistoria och författare. Han disputerade 1988 i idéhistoria med avhandlingen Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet. Han har skrivit flertalet verk inom vetenskaps-, miljö-, och skogshistoria, humanekologi, europeisk historia, forskningspolitik, innovationsstudier, samt den högre utbildningens historia och politik. Hans författarskap omfattar även essäistik, populärvetenskap, samhällsdebatt samt kulturkritik, främst i Dagens Nyheter.

Sverker Sörlin blev professor vid Umeå Universitet 1993. Sedan 2007 är han professor vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på Kungl. Tekniska Högskolan ( KTH) i Stockholm. Han var tidigare bland annat biträdande föreståndare för Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga Vetenskapsakademien (1988–1990), prefekt vid Institutionen för idéhistoria, Umeå Universitet (1995–1998), direktör för Swedish Institute for Studies in Education and Research, SISTER (2000–2003), gästforskare vid University of California, Berkeley [1] (1993) och vid University of Cambridge [2] (2004-2005), samt gästprofessor vid Universitet i Oslo [3] (2006). Sverker Sörlin är även verksam inom rådgivning och utredning inom forskningspolitik och miljöpolitik och har sedan 1994 återkommande varit ledamot i regeringens forskningsberedning. År 2006–2009 är han ordförande i den svenska kommittén för det Internationella Polaråret [4].

Bibliografi

Se Libris [5]

 • Sinnenas skog (1983)
 • Framtidsvittnet: Ludvig Nordström och drömmen om Sverige, med Otto Fagerstedt (1987)
 • Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet (1988)
 • Naturkontraktet: Om naturumgängets idéhistoria (1991)
 • Humanekologi: Naturens resurser och människans försörjning, med K.V. Abrahamsson, J.-E. Hällgren & T. Sundström (1992)
 • Det europeiska kalejdoskopet: Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten, med Janerik Gidlund (1993)
 • Denationalizing Science: The Contexts of International Scientific Practice, med Elisabeth Crawford & Terry Shinn (1993)
 • De lärdas republik: Om vetenskapens internationella tendenser (1994)
 • Obemärkta: Det dagliga livets idéer, med Ronny Ambjörnsson (1995)
 • Universiteten som drivkrafter: Globalisering, kunskapspolitik och den nya intellektuella geografin (1996)
 • Jorden en ö: En global miljöhistoria, med Anders Öckerman (1998, ny uppl. 2002)
 • Den globala nationalismen: Nationalstatens historia och framtid, med Björn Hettne & Uffe Östergård (1998, ny uppl. 2006)
 • Sustainability – the Challenge: People, Power, and the Environment, med L. Anders Sandberg (1998)
 • Friluftshistoria – Från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogik, med Klas Sandell (2000, ny uppl. 2008)
 • Kunskap för välstånd: Universiteten och omvandlingen av Sverige, med Gunnar Törnqvist (2000)
 • Nationens röst: Texter om nationalismens teori och praktik (2001)
 • Narrating the Arctic: A Cultural History of Nordic Scientific Practices, med Michael T. Bravo (2002)
 • Världens ordning (2004)
 • Mörkret i människan (2004)
 • Linné och hans apostlar, med Otto Fagerstedt (2004)
 • Vad kan stiftelser göra?: Den privata stiftelsesektorn som forskningsfinansiär (2005)
 • ”I den absoluta frontlinjen”: En bok om forskningsstiftelserna, konkurrenskraften och politikens möjligheter (2005)
 • Nationalism (2006)
 • Knowledge Society vs. Knowledge Economy, med Hebe Vessuri (2007)
 • Forska lagom och vara världsbäst: Sverige inför forskningens globala strukturomvandling, med Mats Benner (2008)
 • Nature’s End: Environment and History, med Paul Warde (2009)

Priser och utmärkelser


Personliga verktyg