Forskning

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Forskare)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Forskning är en aktiv och systematisk process för att få nya kunskaper och öka vetandet. Begreppet 'forskning' används även för att beskriva hela samlingar av information om ett speciellt ämne, och används i dagligt tal för vetenskapligt arbete. Forskning finansieras ofta av statliga myndigheter i respektive länder, med bidrag från oberoende organisationer och privata finansiärer. Men även ett företag kan bedriva och finansiera forksning.

Innehåll

Grundforskning

Grundforskning (även kallad för fundamental forskning) har som primär målsättning att öka kunskapen och teoretisk förståelse för de ingående variablerna. Grundforskning drivs av forskarens nyfikenhet och intresse. Den utförs ofta utan någon praktisk målsättning men kan dock resultera i oväntade upptäckter som kan ge upphov till praktiska tillämpningar. Grundforskning lägger grunden för ytterligare forskning som i längden ska ge upphov till kunskap som kan tillämpas på något i praktiken. Med andra ord finns det ingen garanti för att grundforskning inom en kort tidsperiod ger upphov till tillämpningar, vilket har medfört att forskare har svårt att finansiera grundforskning.

Exempel på frågeställningar i grundforskning:

Historiskt anses grundforskning vara en verksamhet som föregår tillämpad forskning, som i sin tur föregår utveckling till praktiska föremål. Nu för tiden är det inte lika lätt att göra distinktionerna och ibland är alla tre steg en blandning. Det är särskilt fallet i områden som bioteknik och elektronik där grundforskning görs tillsammans med arbete som syftar till att utveckla nya produkter.

Forskningsmetoder

Målet med forskningsprocessen är att utveckla ny kunskap, som i sin tur kan anta tre olika former:

  • Utforskande forskning, som formulerar nya problem
  • Konstruktiv forskning, som utvecklar lösningar till ett problem
  • Empirisk forskning, som testar en lösning genom empiriska bevis

Forskningsmetoder som ofta används:

Forskningsprocessen

I allmänhet följer forskning en viss strukturell process. Olika steg varierar beroende på ämnet och forskaren. Följande steg är generellt inkluderade både i grundforskning och tillämpad forskning:

  • Vilket ämne som det handlar om
  • Hypotes
  • Insamling av data
  • Analys av data
  • Slutsatser

En hypotes som formuleras i ett forskningsprojekt kan aldrig bli bevisad utan enbart motbevisad. En hypotes kan genomgå flera omgångar av vetenskapliga test och bli vedertagen som "sann", men det är dock inte samma sak som att den är bevisad.

En användbar hypotes tillåter förutsägelser och att man inom rimlig tidsrymd kan verifiera att förutsägelsen är sann.

Publicering

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Akademisk publicering

Akademisk forskning publiceras vanligtvis i vetenskapliga journaler eller i böcker. De flesta etablerade vetenskapliga områden har sina egna journaler för publicering. Nuförtiden publiceras allt fler vetenskapliga artiklar elektroniskt på internet istället för i tryckt format.

Finansiering av forskning

Statlig finansiering och företag är de vanligaste. Inom akademisk forskning existerar en stor konkurrens om anslag för forskning, vilket medför att många forskare tillbringar mycket tid med att söka anslag.

En forskares karriär

Se även

Personliga verktyg