Universitetskansler

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Universitetskansler, titel för den högste tjänstemannen inom svenskt och finskt universitetsväsende. Från 1964 har titeln i Sverige använts om chefen för (i tur och ordning) Universietskanslersämbetet, Universitets- och Högskoleämbetet, Kanslersämbetet och slutligen Högskoleverket.

I Sverige har kanslerstiteln sitt historiska ursprung från den högste tjänstemannen vid Uppsala (från 1622) och senare även Lunds universitet (från grundandet 1666). Under långa perioder på 1700- och 1800-talen var dåvarande kronprinsen kansler.

Under 1859 kom de båda lärosätena att välja en gemensam universitetskansler, under vilken så småningom även Karolinska Institutet inordnades. Fram till 1950 fanns en prokansler vid respektive universitet, i Uppsala var det ärkebiskopen och i Lund biskopen i Lunds stift. Idag har rektorerna vid universiteten i Uppsala och Lund även titeln vicekansler.

Utomlands är kanslerstiteln oftast jämförbar med svenska lärosätens rektor. I Samväldesländerna är the Chancellor oftast en honorärtitel, medan makten vid lärosätet utövas av the Vice-Chancellor. Vice-Chancellor är även en engelsk beteckning på rektorerna vid universiteten i Uppsala och Lund.

Innehåll

Kanslerer för Uppsala universitet till 1859

Kanslerer för Lunds universitet till 1859

Gemensamma universitetskanslerer 1859-1963

Svenska universitetskanslerer efter 1964

Universitetskanslersämbetet UKÄ
1964-1969 ämbetsman Nils Gustav Rosén
1969-1977 ämbetsman Hans Löwbeer

Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ)
1977-1980 ämbetsman Hans Löwbeer
1980-1987 professor Carl-Gustaf Andrén
1988-1992 professor Gunnar Brodin

Kanslersämbetet
1992-1995 professor Stig Hagström

Högskoleverket (HSV)
1995-1998 professor Stig Hagström
1999-2007 professor Sigbrit Franke
2007- professor Anders Flodström

Litteratur

Frängsmyr, Carl, "Kanslern och den akademiska friheten: Striderna vid den juridiska fakulteten i Uppsala under 1850-talet", Lychnos 2005. Abstrakt

Personliga verktyg