Lunds universitet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lunds universitet
Universitetsbyggnaden 080508.jpg
Engelskt namn Lund University
Latinskt namn Universitas Regia Lundensis eller Universitas Gothorum Carolinae. I äldre tid även Regia Academia Carolina eller Academia Conciliatrix
Motto Ad utrumque [paratus] (Beredd till bådadera, som syftar på boken och svärdet.)
Grundat 1666 (1668)
Ägandeform statligt
Rector magnificus Per Eriksson
Plats Lund, Sverige
Antal studerande 27 278[1]
Antal doktorander 2 425
Antal lärare -
Medlemskap Universitas 21, EUA
Webbplats www.lu.se

Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett av Nordens största universitet. Det grundades 1666 och är därmed Sveriges näst äldsta (efter Uppsala). Under medeltiden fanns en tidigare institution för högre utbildning i Lund.

Innehåll

Historia

Förhistoria

En skylt uppsatt på Klostergatan i Lund påminner om var Nordens första högskola låg.

Lund är platsen för Nordens första universitet. Redan 1425, mer än 50 år innan universitet fanns i Uppsala och Köpenhamn, grundades ett "studium generale" i Lund, där man kunde avlägga den lägsta akademiska graden baccalaureus (motsvarande kandidatexamen). Detta stängdes dock i och med den danska reformationen 1536. Även Uppsalas 1477 grundade katolska universitet upphörde vid den svenska reformationen på 1500-talet. Nya protestantiska universitet grundades senare i både Uppsala och Lund, men bara Uppsala får officiellt räkna sina anor från det ursprungliga 1400-talsuniversitetet. Lunds universitet har ansökt om att likt Uppsala få räkna sina anor från 1400-talet, men ansökan har avslagits av Högskoleverket.[källa behövs]

Grundandet av Regia Academia Carolina

Omedelbart efter Roskilde-freden med Danmark 1658 besökte Karl X Gustav Lund och träffade bland andra biskop Peder Winstrup. Denne framförde då ett starkt önskemål att kungen måtte skapa ett universitet i denna landsdel. I ett brev från biskopen till kungen, daterat 5 juli 1658, påminner biskopen om kungens löfte att i Lund anlägga en Höjschole, enten Illustre Gymnasium eller Academ:am Carolinam. Han påpekar också att det finns många, både svenska och utländska, "studiosij" som önskar högre studier men inte har råd att resa till Uppsala, Danmark eller Tysklands universitet. Ett annat starkt argument var att utbildning av fler svenska präster skulle påskynda försvenskningen av de i freden erhållna områdena. Kungen tvekade dock, och inte förrän under Karl XI:s förmyndarregering grundades Lunds universitet - den 19 december 1666, med stiftelsebrev, donationsbrev, privilegiebrev och konstitutioner (stadgar). Den formella invigningen av universitetet ägde inte rum förrän den 28 januari 1668 (konungens namnsdag). Det skall dock sägas att planer på att grunda ett andra universitet i Sverige efter Uppsala någonstans i Götaland funnits sedan 1630-talet. Linköping, Skara, Växjö, Kalmar och Jönköping var potentiella universitetsstäder. I och med Roskilde-freden kom Sverige att få nya gränser, och i och med grundandet av universitetet i Lund hade man tillgodosett behovet av ett Götalands-universitet.

Efter kriget 1676-1679 skrev de fyra överlevande professorerna vid universitetet ett vältaligt brev till kungen och begärde medel för att kunna återuppta undervisningen. Även från 1711 finns ett liknande brev från universitetet till kungen (då Karl XII) med begäran om medel.

Universitetsflaggan vajar över universitetshusets sfinxer.

Senare historia

Från början fanns fyra fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk. Under 1700-talet ökade utbildningsutbudet och antalet studenter väsentligt. I slutet av 1800-talet delades den gamla filosofiska fakulteten i en naturvetenskaplig och en humanistisk fakultet. Ur den senare utbröts 1964 de samhällsvetenskapliga ämnena. 1969 blev Lunds tekniska högskola en teknisk fakultet. Senare har bland annat Socialhögskolan, de konstnärliga högskolorna och Ekonomihögskolan tillkommit.

Växjö universitet, grundat som det fristående lärosätet Växjö högskola år 1977, startades ursprungligen 1967 som en filial till Lunds universitet. Vid bildandet av Malmö högskola 1998 överfördes en del av universitetets utbildningar i Malmö dit, främst lärarutbildningen (1 juli 1998) och tandvårdsutbildningen (1 jan 1999). Däremot tillhör de konstnärliga (konst, musik, teater) och medicinska utbildningarna i Malmö fortfarande Lunds universitet.

1852 blev universitetet statsägt. De första kvinnliga studenterna kom på 1880-talet[2]. 1749 fanns drygt 300 studenter och ännu omkring 1900 understeg antalet 1 000 st.

Utbildningsutbud

Idag är Lunds universitet en av Skandinaviens största institutioner för forskning och högre utbildning med uppemot 40 000 studenter. Det erbjuder utbildningar i teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, miljö, humaniora, teologi, konst, musik, teater och sedan 1998 också i flygning. Lunds universitet är för övrigt det enda i Europa med flygutbildning i utbudet.

Förutom i huvudorterna Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed bedrivs utbildning också vid lokala studiecentra i Bjuv, Eslöv, Höganäs, Landskrona, Ystad, Ängelholm och Örkelljunga. Därutöver arrangerar Lunds universitet flest Internetbaserade distansutbildningar i landet.

Rankning

Lunds universitet rankas ofta som ett av de främsta i Sverige och på en framträdande plats i Europa och världen.

Organisation År Rankning i världen Rankning i Sverige
Academic Ranking of World Universities[3] 2008 # 97 # 4
THES - QS World University Rankings[4] 2007 # 106 # 2
Newsweek Top 100 Global Universities 2007 # 76 # 1
Wuhan Ranking 2007[5] 2007 # 59 # 1
Urank - Svensk universitets- och högskoleranking[6] 2008 - # 4*
* Lunds Universitet rankas högst av alla universitet som erbjuder utbildning inom flera områden.

Universitetsbyggnaden

Huvudartikel: Lunds universitets huvudbyggnad

Universitetets huvudbyggnad

Vid grundandet hade universitetet inga egna lokaler utan högkoret i Lunds domkyrka utnyttjades som föreläsningssal. Universitetets första egna huvudbyggnad, det s.k. Kungshuset, donerades av kung Karl XI i slutet av 1600-talet och ligger centralt i Lund i parken Lundagård. Den nuvarande huvudbyggnaden är ritad av Helgo Zettervall och präglas av hans förkärlek för antikens ideal med kolonner och ståtliga krön. Den invigdes 1882 och är grannbyggnad till Kungshuset. Fyra sfinxer krönte taket, men dessa avlägsnades på 1950-talet då de var i dåligt skick. En av dessa ursprungssfinxer kan beskådas i botaniska trädgården. 1994 återuppsattes de fyra sfinxerna i nygjutna skrudar och nu blickar de åter ut över Lundagård från sina ursprungliga positioner.

Förr stod fyra statyer av kvinnofigurer ("fakultetsmadamerna") framför universitet. De symboliserade universitets ursprungliga fyra fakulteter. År 1902 togs de bort, troligen på grund av att de inte tålde värmeväxlingarna, men det har också förekommit skrönor om att de togs bort eftersom folk var rädda för de enorma damerna när dessa skulle passeras nattetid.

Nationer

Med de tyska universitetens "Landsmannschaften" som förebild hade studenter vid de svenska universiteten organiserat sig i nationer efter geografisk härkomst. Vid tiden för universitetets grundande i Lund hade Nationsobligatorium införts i Uppsala och Åbo och det infördes samtidigt som universitetet grundades i Lund. På grund av den skakiga tillvaro som universitetet förde under dess första årtionden dröjde det innan organiserat nationsliv började förekomma. Antalet nationer har varierat kraftigt genom åren och många av de mindre nationerna har i perioder varit sammanslagna för att sedan åter splittras när studentantalet ökat. I andra fall som i fallet med Skånska nationen har nationer splittrats i flera nya när antalet studenter inom en nation blivit för många. Efter att Hallands nation bildades 1928 beslöt universitetet att inte tillåta några nya nationer, dock är det i mån av intresse fortfarande möjligt att återuppliva gamla nedlagda nationer såsom Norrlands nation, Lund. I likhet med Uppsala är medlemskap i en studentnation obligatoriskt för studenter inskrivna vid Lunds universitet utöver kårobligatoriet.

Rektorer

En fullständig längd över Lunds universitets rektorer finns under Lista över rektorer för Lunds universitet. Nuvarande rektor (från 2009) är Per Eriksson, professor i signalbehandling. Prorektor är Eva Åkesson.

Rektorsuppvaktning

Förr i tiden vandrade studenterna runt i Lund och besökte sina professorer för att berätta vad de tyckte om sina lärare, både beröm och kritik kunde framföras. Men idag är det endast rektorn vid Lunds universitet som uppvaktas den 1 maj, på den så kallade rektorsuppvaktningen som sker på universitetets trappa.

Personer som studerat eller varit anställda vid Lunds universitet

För en mer omfattande lista över alumner från Lunds universitet se, Lunds universitet alumner.

Nobelpristagare

Politiker

Näringslivspersoner

Kulturpersoner

Övriga

Partneruniversitet

Lunds universitet har en del universitetsgemensamma utbytesavtal som alla kan söka till. Vidare har också en del institutioner egna utbytesavtal. Nedan följer några partneruniversitet till Lunds universitet.

Europa

Nordamerika

Övriga världen

Källor

Noter

  1. Högskoleverket: Universitet & Högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2008 ISSN 1400-948X
  2. Kvinnor fick rätt att avlägga akademisk examen först 1873.
  3. ARWU 2008
  4. QS Top Universities: Top 400 universities
  5. Rccse.whu.edu.cn
  6. Urank.se

Externa länkar

Illustrationer

Personliga verktyg