Katolsk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Katolsk, latin catholicus från grekiskans katholikos, allomfattande, allmän, universell; kristen term som används om den kristna kyrkan för att framhäva dess allomfattande karaktär.

De flesta kristna samfund gör anspråk på att vara katolska, men i protestantisk tradition föredrar man ofta andra termer. Romersk-katolska kyrkan gör exklusivt anspråk på att vara den enda katolska kyrkan, även om man under 1900-talet i ökad utsträckning räknat även de ortodoxa kyrkorna som verkliga kyrkor, d.v.s. innehavare av giltigt ämbete och katolsk tro).

Svenska kyrkan har alltid betraktat sig som ett uttryck för den katolska (allmänneliga) kyrkan, såsom den bekänns i den Nicaenska och den Apostoliska trosbekännelsen. Ordet "katolsk" har dock ofta undvikits på svenska, eftersom det kommit att uppfattas som en samfundsbeteckning, och i Svenska kyrkans versioner av trosbekännelserna används därför "allmännelig" som översättning.

Se även katolska samfund.


Personliga verktyg