Ortodoxa kyrkan

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien
Kristendom
Kristendom

Skrifter
BibelnGTNT
Apokryferna
Psalmböcker

Personer
Jesus Kristus
Jungfru Maria
ApostlarnaPaulus, Petrus
Kyrkofäderna
Helgon

Tro
Jesu uppståndelse
Treenigheten
Frälsning
Trosbekännelserna
Eskatologi

Sakrament
Dop
Konfirmation
Bikt
Äktenskap
De sjukas smörjelse
Prästvigning
Eukaristi

Dagligt liv
SöndagBön
KyrkaGudstjänst
Präst
MissionPredikan

Böner
Herrens bön
Sinnesrobönen
Ave MariaGloria Patri

Helgdagar
Kyrkoåret
AdventJul
FastaPåskPingst
Tacksägelsedagen
Kristi himmelfärdsdag
Alla helgons dag

Reformationen
Stora schismen 1054
Jan HusMartin Luther
Jean CalvinZwingli

Riktningar
OrtodoxKatolsk
AnglikanskPresbyteriansk
LutherdomLiberalteologi
NyevangelismMetodism
BaptismEvangelikal
PentekostalismKarismatisk
TrosrörelsenAdventism
AntitrinitarismUnitarism

Övriga
Jehovas Vittnen
Mormoner
Arianer
Markioniter
Montanister

Portal Kristendom

Ortodoxa kyrkan är ett samlande begrepp för de ortodoxt kristna kyrkorna. Den ortodoxa kyrkan har cirka 220 miljoner anhängare. De kan indelas i två grupper: dels de östligt ortodoxa, dels de orientaliskt ortodoxa. Tillsammans utgör de den större delen av den östliga kristendomen.

Innehåll

Historia

Den orientaliska kristenheten bröt med öst och väst vid konciliet i Chalcedon år 451, i frågan om Kristi naturer. Den Romersk-katolska kyrkan i Rom bröt med de övriga patriarkaten och gick sin egen väg vid den Stora schismen 1054, en händelse som till skillnad från koncilieschismen år 451 hade vuxit fram mycket stegvis.

Ortodoxa kyrkans troslära är grundad på traditionen från de äldsta kyrkofäderna och de sju ekumeniska mötenas beslut. Den romersk-katolska kyrkans senare läroutveckling anses av ortodoxt kristna vara en villolära.

Det romerska rikets huvudstad flyttades från Rom till Konstantinopel år 330, då staden även fick den officiella beteckningen Nya Rom. Därför kallar sig även den ortodoxa kyrkan "romersk", en terminologi som kan verka särskilt förvirrande då ortodoxa kyrkan även kallar sig "katolsk". I det heliga landet har detta symbolspråk fått särskilt tydliga uttryck, inte minst genom att det är de ortodoxa ("grekerna", "katolikerna" eller "romarna") som sedan sekler har huvudansvaret för till exempel den heliga gravens kyrka i Jerusalem och Födelsekyrkan i Betlehem. Romersk-katolska kyrkan benämns där av många som "latinarna".

Utbredning

Den ortodoxa kyrkan i Finland är självständig, och är en av Finlands två folkkyrkor. Finlands ortodoxa kyrka har cirka 60 000 medlemmar och är liten jämfört med den protestantiska Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som har cirka 4,6 miljoner medlemmar. Det finns två ortodoxa kloster i Finland, Valamo kloster (för män) i Heinävesi kommun i Savolax – också kallad Nya Valamo kloster – och Lintula kloster (för kvinnor), som också ligger i Heinävesi kommun, 18 km från Valamo kloster.

Den ortodoxa kyrkan i Sverige. Ingen kyrkogemenskap i världen, förutom Romersk-katolska kyrkan, räknar fler medlemmar än Ortodoxa kyrkan. I Sverige har den dock alltid varit en okänd kyrka. På 1930-talet räknar man med att det fanns ca 500 ortodoxa bekännare i Sverige. Till följd av invandringen, främst på 1960 och 70-talet, är läget annorlunda idag. Ortodoxa kyrkan är en av de största frikyrkorna i vårt land. Vid 1980-talets mitt fanns det ca 90.000 medlemmar enligt "Ortodoxa kyrkans tro och liv - i Sverige"[1]. Den för inte längre samma anonyma tillvaro i Sverige och vill inte bara verka i det fördolda. En ny medvetenhet växer fram både inom och utom Ortodoxa kyrkan, vilken innebär att denna gamla och traditionsrika kyrka har en plats att fylla i svensk kristenhet. Olika grenar bedriver sin verksamhet i form av kyrkor och kloster i hela landet. Församlingar finns i Storstockholmsområdet, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Linköping, Umeå m fl orter. Det finns kloster bland annat i Bredared, utanför Borås och Grillby utanför Enköping. Se mera under externa länkar.

Sveriges kristna råd är en sammanslutning av svenska kristna kyrkor som har en lista över den svenska Ortodoxa kyrkofamiljen: - Armeniska apostoliska kyrkan - Bulgariska ortodoxa kyrkan - Estniska ortodoxa kyrkan - Etiopiska ortodoxa kyrkan - Finska ortodoxa kyrkan - Koptiska ortodoxa kyrkan - Makedoniska ortodoxa kyrkan - Rumänska ortodoxa kyrkan - Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling) - Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige - Serbiska ortodoxa kyrkan (hemsida endast på serbiska) - Syriska ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien - Österns assyriska kyrka

Den ortodoxa kyrkan är starkast i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Grekland, Serbien, Makedonien, Montenegro, bland serber i Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Rumänien, Moldavien, Georgien, Litauen, Lettland, Armenien, Etiopien, Estland, Finland och Egypten

Källor

  1. Ortodoxa kyrkans tro och liv - i Sverige, Per Artman, Kerstin Dolenga, Mona Jönsson och Karolina Ullenstav, Artos bokförlag, 1988

Externa länkar

(svenska)

(svenska)

(svenska)

(svenska)

Grenar, i urval

Personliga verktyg