Tacksägelsedagen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien
Kristendom
Kristendom

Skrifter
BibelnGTNT
Apokryferna
Psalmböcker

Personer
Jesus Kristus
Jungfru Maria
ApostlarnaPaulus, Petrus
Kyrkofäderna
Helgon

Tro
Jesu uppståndelse
Treenigheten
Frälsning
Trosbekännelserna
Eskatologi

Sakrament
Dop
Konfirmation
Bikt
Äktenskap
De sjukas smörjelse
Prästvigning
Eukaristi

Dagligt liv
SöndagBön
KyrkaGudstjänst
Präst
MissionPredikan

Böner
Herrens bön
Sinnesrobönen
Ave MariaGloria Patri

Helgdagar
Kyrkoåret
AdventJul
FastaPåskPingst
Tacksägelsedagen
Kristi himmelfärdsdag
Alla helgons dag

Reformationen
Stora schismen 1054
Jan HusMartin Luther
Jean CalvinZwingli

Riktningar
OrtodoxKatolsk
AnglikanskPresbyteriansk
LutherdomLiberalteologi
NyevangelismMetodism
BaptismEvangelikal
PentekostalismKarismatisk
TrosrörelsenAdventism
AntitrinitarismUnitarism

Övriga
Jehovas Vittnen
Mormoner
Arianer
Markioniter
Montanister

Portal Kristendom

Tacksägelsedagen var tidigare den fjärde böndagen och firas andra söndagen i oktober. I 1983 års evangeliebok avskaffades böndagarna och Tacksägelsedagen är numera en egen helgdag bland "Kyrkoårets övriga helgdagar". En utbredd tradition är att på denna dag föra frukter och annat till kyrkan för vidare utdelning till behövande i församlingen.

Den infaller den söndag som infaller 8 - 14 oktober Den liturgiska färgen är vit.

Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Lovsång, och en välkänd text är den text ur Lukasevangeliet, där Jesus bemöter fariséernas kritik av lärjungarnas lovsång med

"Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa."

De här bibelställena är de texter som enligt evangelieboken används för att belysa dagens tema:

Första årgången
Andra årgången
Tredje årgången
Psaltarpsalm
1 Krön 29:10-14
1 Thess 5:16-24
Luk 17:11-19
Jer 31:3-6
Upp 4:8-11
Matt 15:29-31
Vish 7:15-22
Kol 3:16-17
Luk 19:37-40
Ps 65:9-14

Föregående dag i evangelieboken: Den helige Mikaels dag
Följande dag i evangelieboken: Alla helgons dag

Se även

Kyrkoåret

Externa länkar

Bibeln på nätet

Se även

Personliga verktyg