Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet Mormon leder hit. För andra betydelser, se Mormon (olika betydelser).
Glasmålning som visar Joseph Smiths första syn, utförd 1913 av okänd konstnär (Museum of Church History and Art).

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (engelska the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) är ett internationellt trossamfund med amerikanskt ursprung. Kyrkan har sitt huvudsäte i Salt Lake City, Utah.

I dagligt tal kallas kyrkan för mormoner eller mormonkyrkan, men dess medlemmar kallar i regel kyrkan för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller Jesu Kristi kyrka.[1]

Kyrkans medlemsantal uppgår till 13,5[2] miljoner personer runtom i världen. Kyrkan har funnits i Sverige sedan 1850 och har idag 8 900[3] medlemmar i 42 församlingar runtom i landet. Kyrkans första tempel i Norden invigdes 1985 i Västerhaninge i närheten av Stockholm. Kyrkan har ett hundratal oavlönade missionärer från ett flertal länder vilka verkar i Sverige. Svenska missionärer sänds regelbundet att verka i andra länder. Kyrkan har också hand om en välfärdsverksamhet och hjälper människor i katastrofdrabbade länder med livsmedel, medicin och andra förnödenheter. Enligt kyrkan läggs stark tonvikt på familjelivet, avståndstagande från alkohol och tobak samt tillämpning av goda moraliska principer.

Innehåll

Historia

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sedan 1838 det officiella namnet på den Kristi kyrka som grundades av Joseph Smith den 6 april 1830, efter att han publicerat Mormons bok, som han påstås ha översatt från guldplåtar som han fått efter en uppenbarelse av ängeln Moroni.

Senare samma år såg Smith i en syn "staden Sion", nära Independence i Missouri. I oktober skickade han sin vän Oliver Cowdery och några andra på missionsuppdrag dit. 1831 beslutade Smith att tillfälligt flytta kyrkan till Kirtland till dess att det utsedda området i Missouri kunde koloniseras. Den 27 mars 1836 invigdes ett heligt tempel i Kirtland. Kyrkans huvudkvarter låg kvar i Kirtland, Ohio fram till den 14 mars 1838 då Smith slog sig ned i Far West, Missouri. I Missouri mötte man dock militärt och politiskt motstånd från andra nybyggare och tvingades flytta sitt högkvarter till Nauvoo, Illinois, våren 1839. Denna stad byggdes vid Mississippifloden och Joseph Smith utsågs till dess borgmästare. Den 6 april 1841 lades grundstenen till templet i Nauvoo.

1844 fängslades Joseph Smith och hans bror Hyrum för påstådda brott och den 27 juni 1844 mördades de av en pöbelhop i ett fängelse i Carthage, Illinois. Efter Smiths död försökte ett flertal ledare efterträda honom som kyrkans ledare. Kyrkan hävdar att Joseph Smith överlämnade "rikets nycklar" till de tolv apostlarnas kvorum före sin död. Brigham Young var president för De tolv apostlarnas råd och fick stöd av en majoritet av apostlarna att leda kyrkan. Under ledning av Brigham Young och apostlarna färdigställdes templet i Nauvoo, varefter Brigham Young ledde de heliga i en 160 mil vandring västerut till Salt Lake Valley. Mellan åren 1841-1852 började kyrkan tillämpa månggifte. Efter att den amerikanska regeringen förbjöd detta i lag, avskaffade kyrkan månggiftet 1890. Kyrkan har därefter uteslutit alla medlemmar som praktiserar månggifte.

Den 26 juli 1850 kom den förste missionären, John Forsgren, till Sverige. Mormons bok översattes till danska för första gången 1851 och till svenska 1878.

Lära

Jesu Kristi evangelium

Sista dagars heliga tror på den uppståndne Kristus, såsom Thorvaldsens staty av Kristus visar vid Tempelplatsen i Salt Lake City

Jesu Kristi kyrka tror på Gud, den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på Den helige anden[4] som tre fysiskt skilda personer i en gudom, förenade i egenskaper, makt och avsikt. De tror alltså inte som de flesta kristnatreenigheten. De tror också att alla människor har levt med Gud som andebarn innan de föds till jorden.[5] Kyrkan lär att människan är barn till Gud och att Jesus Kristus har tagit på sig var och ens överträdelser, motgångar och otillräcklighet. Kyrkan lär att den som tror på Kristus och omvänder sig skall få leva i Guds närhet och fortleva som familjer. Kyrkan betonar att både människans fria vilja och Kristus nåd är nödvändiga för att övervinna människans natur (köttet) vilken står i konflikt med Gud (anden).[6]. Kyrkan hävdar att detta sker genom dop, tro och genom en andlig pånyttfödelse. Kyrkan betonar vidare att det i slutändan är genom uthållighet och lydnad vi blir frälsta.[7]

För sista dagars heliga innebär tro på Kristus och omvändelse att lyssna på Kristus ord och helhjärtat ändra tankar, ord och handlingar så att de är i harmoni med Kristus lärdomar. Dopet och den andliga pånyttfödelsen innebär ett heligt förbund med Gud att alltid minnas, leva och vara som Kristus är.[8] Kyrkan lär att Gud bekräftar sanningen till varje individ som uppriktigt ber om att få veta, och det gör han genom den "helige andens kraft". Enligt kyrkan ger han denna kunskap gradvis så att var och en alltid kan förstå och följa. Den som tror på och älskar Kristus och alla människor, kommer enligt kyrkan erhålla Kristus hopp och kärlek och bli allt mer lika honom.[9] För sista Dagars Heliga innebär tro på Kristus att hjälpa andra människor att vara i harmoni med Kristus.

Frälsningsplanen

Jesu Kristi kyrka lär att människan innan detta liv levde andligen som bokstavliga barn till Gud, våra andars Fader. Kyrkan lär att Gud ville att hans barn skulle utvecklas och bli mer lika honom och erhålla hans frid och lycka. [10] Enligt kyrkan skapade därför Gud människan i sin egen avbild och placerade människan på jorden så att vi kan utvecklas och genom egen erfarenhet förstå skillnaden mellan gott och ont och genom Kristus vägledning återvända till Gud igen [11]. Genom att leva efter Kristus lärdomar, lär kyrkan att människan finner varaktig frid och lycka i livet och evig glädje efter döden.[12]. Enligt kyrkan är det endast de som tror på Kristus, omvänder sig och håller Guds bud och tar emot Guds förrättningar (såsom dop) som renas från sina synder genom Kristus försoning och förmås att leva i Guds närhet och förstå fullheten av hans glädje[13].

Kyrkan lär vidare att människans ande fortsätter att leva i en andevärld efter att kroppen dör[14] och att kroppen sedan kommer uppstå och återförenas med anden på samma sätt som Kristus uppstod efter sin död. De lär att alla sedan kommer att stå inför Gud för att dömas efter sina val med en klar ihågkomst av all sin rättfärdighet eller skuld[15]. Kyrkan lär vidare att samma sällskaplighet vi upplever idag kommer att fortsätta i nästa liv, men förknippas med evig härlighet.[16] Kyrkan lär att alla människor kommer till ett tillstånd av härlighet efter domen, men att härligheterna är olika eftersom alla människors gärningar och rättfärdiga önskningar är olika[17].

Kyrkan påbjuder släktforskning eftersom det i kyrkans Tempel är möjligt att utföra förrättningar såsom dop och äktenskap ställföreträdande för sina släktingar som nu är döda men som inte kunde ta emot det när de levde. Kyrkan lär att Gud på så sätt kommer ihåg alla sina barn och ger dem alla samma möjlighet. Kyrkan har utfört mikrofilmning av bl a alla svenska kyrkoböcker. Härmed kan alla släktforska gratis.

Återställelsen

Alla medlemmar mellan 19 och 25 år som anses lämpade uppmuntras att bli missionärer

Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga menar sig tillhöra Jesu Kristi ursprungliga kyrka som han organiserade när han levde på jorden. De menar, att när de tolv apostlarna dog, avföll den ursprungliga kyrkan därmed också myndigheten att förrätta dop och andra nödvändiga handlingar. De tror att Kristus har återställt sin kyrka och att detta inleddes år 1820 av att Gud Fadern och Jesus Kristus besökte Joseph Smith (1805-1844). De tror även att flera olika bibliska profeter och apostlar givit Joseph Smith myndighet att upprätta hans kyrka. De tror även att Jesus leder denna kyrka idag genom uppenbarelseprofeter och apostlar och att kyrkan är den enda sanna kyrkan på jorden.[18]

För Sista Dagars Heliga har familjen och äktenskapet en särskild central roll i Guds plan för sina barns eviga bestämmelse. Sista Dagars Heliga tror att äktenskapet är instiftat av Gud och att familjerelationer kan fortsätta även efter döden. Kyrkan lär vidare att mannen och kvinnan är skapade i Guds avbild med olika evig identitet och uppgift. De är i detta likställda med varandra[19] och samtidigt beroende av varandra för att nå sin fulla potential hos Gud. Slutligen lär de att alla former av sexuella handlingar utanför äktenskapet och övergrepp inom äktenskapet är förbjudna och att mannen och hustrun har ett högtidligt ansvar att älska och vårda om varandra och sina barn.[20]

Värdiga sista dagars heliga män över 12 år har möjlighet att erhålla Guds makt och myndighet för människan att handla i Guds namn. Detta kallas för prästadömet och anses vara nödvändigt för att män skall erhålla den högsta graden av härlighet hos Gud. Detta prästadöme tror kyrkan återställdes till Joseph Smith och Oliver Cowdery genom ett himmelsk ordination av Johannes döparen och därefter Petrus, Jakob och Johannes. Kyrkan tillät under lång tid inte ordination av främst afroamerikaner. 1978, efter många års intern diskussion, deklarerade kyrkan att en uppenbarelse erhållits om alla mäns lika rätt att ordineras.[21] Kyrkan uttrycker idag ett starkt stöd för alla människors lika rättigheter. Kvinnor anses inte behöva

tjäna inom prästadömet för nå sin högsta potential, men ges även möjlighet att leda och verkar i kyrkan genom flera kvinnoorganisationer. En av dessa kallas för hjälpföreningen.

Heliga skrifter

Mormonernas fyra heliga skrifter.

Jesu Kristi kyrka tror att Bibeln, Mormons bok, Läran och Förbunden och Den kostbara Pärlan är Guds ord.

Kyrkans normer för evangeliet, och dess Tro: Trosartiklarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga:

 1. Vi tror på Gud den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus och på den Helige Anden.
 2. Vi tror att människorna kommer att straffas för sina egna synder och inte för Adams överträdelse.
 3. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förordningar.
 4. Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar är: (1) Tro på Herren Jesus Kristus, (2) omvändelse, (3) nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, (4) handpåläggning för den Helige Andes gåva.
 5. Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpåläggning av dem som har myndighet.
 6. Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare.
 7. Vi tror på tungomålsgåvan, profetia, uppenbarelse, syner, helbrägdagörelse, uttydning av tungomål och så vidare.
 8. Vi tror att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt. Vi tror också att Mormons bok är Guds ord.
 9. Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.
 10. Vi tror på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst, att Sion (Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att regera på jorden samt att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska härlighet.
 11. Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad de vill.
 12. Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän och domstolar samt att lyda, ära och understödja lagarna.
 13. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och dygdiga och att göra gott mot alla, ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning; Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Vi söker efter allt som är dygdigt, älskvärt, prisvärt och gott.

Joseph Smith    

Äkthet och historicitet

En sak som har bestridits är Mormons bok som Joseph Smith sade sig fått se under övernaturliga omständigheter i möte med änglar men som sedan inte gick att visa upp, Joseph Smith fick ändå flera människor att vittna om dess äkthet. Tre stycken sades fick se guldplåtarna, visade av en ängel, deras namn var: David Whitmer, Oliver Cowdery och Martin Harris. Ingen av dessa förnekade någonsin vad de hade sett. Joseph Smith visade även plåtarna för åtta andra personer av vilka några förnekade plåtarna senare under kyrkans förföljeseperioder.[källa behövs].

Mormons bok - mormonernas främsta bok - handlar delvis om en Judisk släkt som påstods ha utvandrat ifrån Israel till Syd Amerika. Boken sägs innehåller uppteckningar från profeter som levde mellan 600 år f.Kr. och 400 år e.Kr. på den amerikanska kontinenten. Boken beskriver b.l.a hur Jesus Kristus besökte och undervisade dessa människor sitt evangelium. Denna civilisation är enligt kyrkan förfäder till dagens indianer. Bokens äkthet har debatterats av forskare under många år. En del hävdar att Mormons bok ger svar på många frågor som t ex varför flera antika uppteckningar från Sydamerika är skrivna enligt Judisk tradition eller varför en sofistikerad civilisation så snabbt blommade upp ca 500 f kr. Andra forskare hävdar att det inte finns några historiska bevis för mormons boks äkthet.

Uppbyggnad

Templet i Salt Lake City

Kyrkan leds av femton apostlar. Den av apostlarna som kallas genom bön och uppenbarelse är president för kyrkan och tillsammans med två rådgivare bildar dessa kyrkans första presidentskap, som är det högsta styrande rådet i kyrkan. De tolv övriga bildar de tolv apostlarnas kvorum, vilket är det näst högsta styrande rådet. Båda dessa styrande enheter ser tillsammans över hela kyrkan. Enligt kyrkans medlemmar är apostlarna speciella vittnen för Kristus.[22] Nuvarande president för kyrkan är Thomas S Monson.

Under apostlarnas råd verkar assisterande ledare till apostlarna som kallas sjuttio.[23] En del av dessa verkar administrativt, men de flesta arbetar ute i olika geografiska områden.

Kyrkan har sitt huvudkvarter i Salt Lake City.

Lokalt är kyrkan uppdelad i församlingar, som leds av var sin Biskop. En grupp församlingar är in sin tur indelad i stavar som leds av var sin Stavspresident.[24] Biskopar och stavspresidenter har kontakt med den stora massan medlemmar i sina respektive områden. De arbetar helt oavlönat och har stort eget inflytande i kyrkan.

De flesta medlemmar ombeds att verka i olika egenskaper[25] för att underlätta medlemmarnas behov. Några exempel kan vara administrativa, lärande eller serviceinriktade positioner. Kyrkan tillhandahåller lokalt flera olika stödjande organisationer, såsom Hjälpföreningen, Söndagsskolan, Unga män, Unga kvinnor och Primär. Kyrkan driver också en utbildningsverksamhet, välfärdsverksamhet och missionärsprogram. Alla kyrkans ledare på lokal nivå utför sina uppgifter under några år, varefter dessa roteras.[26]

Tempel i Köpenhamn

I Sverige finns kyrkan i ett 50-tal församlingar. Förutom kyrkobyggnader eller kapell, bygger samfundet också speciella tempel där ceremonier till Guds ära utövas. Det första templet i Sverige invigdes i Västerhaninge utanför Stockholm 1985.

Tempel i Norden

Noter

 1. Det finns många förklaringar till varför kyrkans medlemmar inte kallar sig för mormoner. Ett sådant är att namnet mormoner från början var ett öknamn. En annan förklaring är att kyrkans medlemmar genom bland annat dopsförbundet lovar att alltid minnas Kristus och "ta på sig Kristus namn", vilket betyder att följa Kristus och vara som Kristus är (se Läran och Förbunden 20:72-79). En tredje förklaring finns i Mormons bok, se 3 Nephi 27:3-9. Ytterligare en förklaring är att ordet Mormon har många olika och allmänna betydelser (Se Mormon (olika betydelser)). För en uttömmande förklaring av kyrkans namn se Thus shall my church be called av Russel Nelson
 2. Officiell statistik, Globalt, se även [1]
 3. Officiell statistik, Sverige
 4. Trosartiklarna 1, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
 5. Evangeliets Lärosatser, lektionsbok, religion 231 och 232. Kapitel 3 avsnitt E.
 6. Se Tredje trosartikeln i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkan lär att frälsning kommer genom kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förrättningar. Kyrkan lär också att Gud inte tar ifrån människan sin fria vilja.
 7. Trosartiklarna 4, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
 8. Se Läran och Förbunden 20:72-79
 9. 2 Nephi 31:20
 10. You lived with God, www.mormon.org
 11. The creation, www.mormon.org
 12. Your life on earth, www.mormon.org
 13. Heavenly fathers plan of happiness, www.mormon.org
 14. Life after death, www.mormon.org
 15. Resurrection and judgement, www.mormon.org
 16. Läran och Förbunden 130:2
 17. Heaven and eternal reward, www.mormon.org
 18. Kyrkan tror inte att de är de enda som undervisar Guds sanning, men sista dagars heliga anser att Jesu Kristi kyrka är den enda kyrkan som bemyndigats av Gud att administrera hans frälsande förrättningar. Kyrkan har sedan sin tidiga historia lidit av religiös intolerans och tar kraftigt avstånd från att motarbeta andra religioner. Se även http://www.bbc.co.uk/religion/religions/mormon/beliefs/other.shtml
 19. Familjen, ett tillkännagivande för världen. Första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 23 september 1995
 20. Familjen, ett tillkännagivande för världen. Första presidentskapet och de tolv apostlarnas råd i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, 23 september 1995
 21. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Officiellt tillkännagivande 2
 22. Kyrkan anser att apostlarnas organisation kan spåras från Nya Testamentet.
 23. De sjuttio är uppdelade 8 kvorum med upp till 70 medlemmar i varje. Kyrkan härleder dessa till sjuttio i Nya Testamentet.
 24. Ordet stav är inte taget från Nya Testamentet, utan kommer från Gamla Testamentets bildspråk med tält, representerande Sion, kyrkan eller de renhjärtade, som hålls uppe av stödjande stavar.
 25. Kallas för ämbeten internt i kyrkan.
 26. Kyrkans organisatoriska struktur, Newsroom på www.lds.org

Externa länkar

(engelska)

(engelska)

Se även

Personliga verktyg