Lukasevangeliet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Sankt Lukas skrivandes sitt evangelium (cirka 823).

Lukasevangeliet är den tredje boken i Nya Testamentet. Tillsammans med Matteus och Markus räknas den till de synoptiska evangelierna. Traditionen utpekar läkaren Lukas som författare, omnämnd i bl.a. Kol 4:14. Förkortas Luk, men i vetenskapliga sammanhang används ofta förkortningen Lk istället.

Innehåll

Datering

Lukasevangeliets författare daterar själv mer eller mindre noggrant en del av de händelser som återges i texten, ett exempel är Johannes döparens framträdande i det femtonde året av kejsar Tiberius regering (Luk 3:1). Eftersom Jerusalems förstörelse nämns i evangeliet (kap. 19:39-44), har evangeliet tillkommit senare än år 70.

Traditionens författare

Den Lukas som utpekas som författare rörde sig i församlingen i Jerusalem, där han sannolikt träffade Maria, Jesu mor. Han reste tillsammans med Paulus (deras resa till Rom via Jerusalem i början av 60-talet beskrivs i Apostlagärningarnas senare hälft) och träffade säkerligen flera av Jesu lärjungar.

Innehåll

Till sitt innehåll finns det mesta av Markusevangeliet med. Markusevangeliets författare Johannes Markus reste även han med Paulus enligt Apostlagärningarna. Dessutom har Lukas eget material som t.ex. födelseberättelsen, och jungfru Marias besökelse. Det har debatterats om de medicinska iakttagelser som nämns är resultatet av en läkares kunskap eller om det är kunskap en bildad man hade.

Bibelkritikens syn

Tvåkällehypotesen

Inom bibelforskningen anses det troligt att Lukas hade två skriftliga källor som han utgick ifrån, dels Markusevangeliet, dels en förlorad samling med jesusord, som betecknas Q.

Kvinnoperspektivet

Bibelforskningen har uppmärksammat att Lukas ger en mycket mer framskjuten plats åt kvinnorna i berättelsen i sin framställning än de andra tre evangelisterna.[1]

Författarskapet

Bibelforskningen har uppmärksammat att Lukasevangeliet mest troligt skrevs i en grekisk miljö under 80-talet.[2] Bland feministiska teologer har detta tillsammans med den framträdande roll kvinnor spelar i evangeliet tagits som grund för att framkasta hypotesen att Lukasevangeliet skrevs av en kvinna.[3]

Se även

Källor

  1. [1], Women in the synoptic gospels
  2. [2], Who Really Wrote the Gospels, and Why Should We Care?
  3. [3], Women in Luke-Acts: A Redactional View, Mary Rose D'Angelo, Journal of Biblical Literature, Vol. 109, No. 3 (Autumn, 1990), pp. 441-461


Personliga verktyg