Metodism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien
Kristendom
Kristendom

Skrifter
BibelnGTNT
Apokryferna
Psalmböcker

Personer
Jesus Kristus
Jungfru Maria
ApostlarnaPaulus, Petrus
Kyrkofäderna
Helgon

Tro
Jesu uppståndelse
Treenigheten
Frälsning
Trosbekännelserna
Eskatologi

Sakrament
Dop
Konfirmation
Bikt
Äktenskap
De sjukas smörjelse
Prästvigning
Eukaristi

Dagligt liv
SöndagBön
KyrkaGudstjänst
Präst
MissionPredikan

Böner
Herrens bön
Sinnesrobönen
Ave MariaGloria Patri

Helgdagar
Kyrkoåret
AdventJul
FastaPåskPingst
Tacksägelsedagen
Kristi himmelfärdsdag
Alla helgons dag

Reformationen
Stora schismen 1054
Jan HusMartin Luther
Jean CalvinZwingli

Riktningar
OrtodoxKatolsk
AnglikanskPresbyteriansk
LutherdomLiberalteologi
NyevangelismMetodism
BaptismEvangelikal
PentekostalismKarismatisk
TrosrörelsenAdventism
AntitrinitarismUnitarism

Övriga
Jehovas Vittnen
Mormoner
Arianer
Markioniter
Montanister

Portal Kristendom

Metodismen är en utgrening av den protestantiska kristenheten och uppkom på 1700-talet i Storbritannien. Till den metodistiska grenen räknas bland annat Metodistkyrkan i Sverige samt Frälsningsarmén. Denna artikel fokuserar på den internationella metodistkyrkans förhållanden.

Benämningen "metodister" kom av medlemmarnas strängt metodiska levnadssätt. Namnet var i början ett öknamn som så småningom antogs av dem själva. Det var bröderna Charles Wesley och John Wesley som tillsammans med George Whitefield grundade denna väckelserörelse inom den anglikanska kyrkan. Anledningen till rörelsen var bland annat de stora sociala problem som rådde under industrialismens 1700-tal i England. De förorsakades av att bönder som tidigare bott på landet nu flyttade in till städerna för att få jobb och där blev lågavlönade industriarbetare. John Wesley, som då var anglikansk präst, tyckte att kyrkan brydde sig för litet om alla utslagna och fattiga i samhället. Det var då han, hans broder Charles och George Whitefield bestämde sig för att starta den väckelserörelse som idag kallas metodismen.

Från början var det en klubb för några få intresserade som samlades, läste Bibeln och bad tillsammans och de kallade sig för ”the Holy Club”. Klubben brukade även besöka folk som hade det svårt och deras arbetssätt var så välorganiserat att de fick öknamnet ”metodister”.

Den anglikanska kyrkan accepterade inte väckelsen och kyrkorna stängdes för metodismens predikanter; dessa höll då istället sina ”möten” på torg, vid gruvor och fabriker. Detta blev då en uppseendeväckande nyhet som nådde fram till industriarbetarna med sitt budskap att livet kunde förändras genom omvändelse. Men budskapet var inte bara riktat till de fattiga, utan även till de rika så att det skulle ändra sina attityder och bry sig mera om andra människor. Med utgångspunkt i dessa budskap bildades de första fackföreningarna i England. Först på 1800-talet blev metodismen ett eget samfund, dessförinnan hade det varit mycket likt den anglikanska kyrkan.

Internationellt

Metodismen spreds så småningom även till USA efter att John Wesley med tvekan hade accepterat detta. Därefter spred den sig snart till resten av världen. Till skillnad från den brittiska metodismen hade den amerikanska en biskop med formaliserat ledarskap. Det är även denna gren som vunnit den största spridningen i resten av världen.

Metodisterna i Norden (exempelvis Metodistkyrkan i Sverige) och i stora delar av Europa hör till kyrkans amerikanska gren, Förenade Metodistkyrkan, vars mest betydande organ finns i USA. Kyrkans ledning har kraftigt kritiserat president George W. Bushs utrikespolitik bland annat i Irak trots att Bush själv är medlem av kyrkan.

Kända metodister

Externa länkar

Personliga verktyg