Stora schismen 1054

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
"Stora schismen" leder hit. För den stora schismen i västkyrkan mellan 1378 och 1417, se Den stora schismen.

Den stora schismen 1054 var den händelse som separerade den östliga ortodoxin från den västliga katolicismen. De två delarna hade under lång tid glidit ifrån varandra språkligt, politiskt och geografiskt. Trots allt tätare ekumeniska kontakter under 1900-talet kvarstår brytningen dem emellan.

De språkliga, politiska och geografiska skillnaderna hänge ihop med Romarrikets delning på 400-talet. I det romerska riket flyttade kejsaren och den politiska makten från Rom till Konstantinopel, något som medförde förändringar även i det andliga klimatet i riket. Traditionen hade ditintills bjudit att kejsaren skulle ha auktoritet i såväl världsliga som andliga frågor. De som starkast höll fast vid denna princip kom att befinna sig på den ortodoxa sidan i konflikten, medan de som höll fast vid biskopen av Rom (påven), vilken hela tiden varit den främste kyrklige potentaten kom att befinna sig på den katolska sidan i konflikten.

De utlösande faktorerna till schismen (splittringen) var bland annat följande:

Schismen ledde till utbytandet av exkommunikationer (ung. bannlysningar av respektive patriark) från dels påven Leo IX, dels Michael Cerularius, patriark av Konstantinopel, under året 1054. Nattvardsgemenskapen kvarstod fram till turkarnas erövring av Konstantinopel 1453, men organisationsmässigt var brytningen ett faktum 1054.

Det finns ett antal kyrkor inom den östliga kyrkligheten som har sökt kommunion med Påven och därmed blivit del av den Katolska Kyrkan. Dessa kyrkor har behållit sin liturgi och är därmed del av den Katolska Kyrkan men med en östlig liturgi.

Personliga verktyg