Jehovas vittnen

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Jehovas Vittnen)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

RELIGION
Religious syms.svg

Jehovas vittnen (uttalas Jehová, med betoning på sista vokalen[källa behövs]) (JV) är ett trossamfund som i Sverige representeras av Jehovas vittnen som juridiskt organ och Watchtower Bible and Tract Society of New York som huvudorgan med säte i Brooklyn, USA. De anser sig vara den enda direkta fortsättningen av den ursprungliga kristna kyrkan, från första århundradet efter Kristus. Läran har sitt ursprung i USA under 1870-talet. Samfundet har i dag cirka 7,1 miljoner medlemmar i världen och 22 739 medlemmar i Sverige (2008).[1] På världsbasis är ökningstakten ungefär 3 % varje år.

Jehovas vittnen använder Nya Världens översättning av den Heliga skrift. Samfundet är välkänt för sitt missionerande (genom bland annat dörrknackning), broschyrutdelning, vapenvägran, att inte ta emot blodtransfusioner samt att de inte firar jul eller andra högtider med hedniskt ursprung. Samfundet betonar även vikten av att använda guds namn, vilket Jehovas vittnen vokaliserar Jehova. Den konsonantkombination, tetragrammaton, som Jehovas vittnen vokaliserar på detta sätt förekommer i Bibelns grundtext cirka 7 000 gånger.[2]

I samfundets tro är det centralt att den nuvarande världsordningen kommer att förintas och alla människor som inte behagar Jehova med den. Jehova kommer dock att låta alla goda eller onda människor återuppstå i uppståndelsen för att de ska få kunna lära sig om honom och löfte om evigt liv, varefter de får möjlighet att leva ett evigt liv i ett jordiskt paradis om de beslutar själva att göra Jehovas vilja.

Innehåll

Ursprung

Charles Taze Russell. Grundaren till Jehovas vittnen.

Under 1870-talet började en grupp män samlas för att forska i Bibeln och dess läror. Dessa män hade tidigare tillhört andra trossamfund, men ansåg inte att allt det kyrkan lärde hade sin grund i Bibeln. De kallade sig för bibelforskare, och höll till i Pennsylvania i USA. Gruppen kallades av vissa andra för "russellianare" efter Charles Taze Russell som kom att bli sällskapets första president och ansvarig utgivare för Zion's Watch Tower. År 1931 antog de namnet Jehovas vittnen som de grundar på ett avsnitt från Jesaja 43:10: "'Ni är mina vittnen', lyder Jehovas uttalande"[3]

Jehovas vittnen karakteriseras av sin eskatologi, som förutsäger en ny världsordning där Jehova genom sin son Jesus Kristus kommer att styra världen och göra slut på ondskan. Återkomsten skall ha skett osynligt då han tillträdde som kung i Jehovas rike år 1914. [4] JV anser själva att de är den enda sanna kristna församlingen eftersom de strävar efter att efterlikna och organisera sig likt de första kristna församlingarna. Därför avvisar de allt samarbete med andra kyrkor som de ser inte är organiserade på detta sätt och därför är påverkade av andra organisatoriska filosofier eller ledarskap. I princip har inte andra kristna samfund erkänt JV som ett kristet samfund, eftersom de inte tror på treenighetsläran och har avvikande syn på Jesus gudom - JV tror att Jesus Kristus var fullkomlig när han levde på jorden och att han är skapad av Jehova. Likaså betraktas organisationens lära om de 144 000 utvalda som skall komma till himmelen (Uppenbarelseboken kap 7 och kap 14), av de övriga kristna samfunden som elitistisk och avvikande från både den protestantiska läran om nåden och katolska frälsningsläran. Detta tillbakavisas av Jehovas vittnen eftersom de hävdar att den gud de tillber "ÄR KÄRLEK" enligt 1 Johannes 4:8. Detta menar de inte ger rum för ett elittänkande.

Organisationen ger ut tidskrifterna Vakttornet på 174 språk som har en medelupplaga på 37 252 000 och Vakna! på 82 språk som har en medelupplaga på 36 725 000 varje månad. Vad lär Bibeln?, den nya bibelstudiehandboken (utgiven 2005), som används vid bibelstudier, har hittills tryckts i över 99 miljoner exemplar på 220 språk..[5] Det finns i dag publikationer på över 437 språk.

Det finns idag omkring 103 000 församlingar — fördelade i omkring 236 länder och territorier — som samlas i sina lokala Rikets salar.[1] Varje församling håller fem möten vid två tillfällen varje vecka dit allmänheten inbjuds.

Organisation

Organisationen definierar sig som teokratisk och leds av den styrande kretsen (Jmf Apostlagärningarna 15:2). Under den styrande kretsen, finns ett antal avdelningskontor, med en kommitté, som har ansvar för sitt område. De delar upp området i kretsar, som i sin tur består av ett antal församlingar. I varje församling finns det äldste och biträdande tjänare som dels undervisar, dels tar ledningen i missioneringsarbetet och dels ser till att församlingen hålls ren från synd som den definieras i bibeln.

Man betraktar det som står i Bibeln för sant, och använder sig i första hand av sin egen bibelöversättning, Nya världens bibelöversättning. Eftersom de individuella vittnena inte själva tolkar Bibeln i lärofrågor har de en homogen tro. Valet hur mycket var och en vill vara engagerad i samfundet lämnas till varje enskild medlem att avgöra. Men för att räknas som ett Jehovas vittne skall man ta del i att sprida kunskapen om bibeln.

Enligt organisationens tolkning säger Bibeln att man skall utesluta personer som ägnar sig åt okristet leverne, såsom alkoholmissbruk, otukt, spel eller brottslighet (1 Korinthierbrevet 5:9-13). Uteslutning är dock relativt ovanligt och sker först efter att en kommitté av äldste har tillsatts som försöker uppmuntra och hjälpa medlemmen att upphöra med den felaktiga handlingen så att han eller hon kan stanna kvar i församlingen. Denna process är som regel ganska utdragen och syftet är att personen skall vilja vara kvar i församlingen. Orsaken som anges för uteslutning är att skydda församlingen från inflytande och för att personen som har levt syndigt ska ändra sinne. Om personen lyckas upphöra med att leva felaktigt är han välkommen tillbaka. Denne måste då ångra sina synder och lägga bort ett sådant handlingssätt innan ett återupptagande sker.

Innan en person kan bli medlem, studerar han/hon Bibeln under en tid. När personen sedan känner sig redo och endast när han/hon själv vill, får personen före dop vid ett antal tillfällen visa att han/hon förstått de grundläggande bibliska lärorna för de äldste och hela församlingen genom att delta i arbetet med att sprida kunskapen om bibeln till andra. På så vis, är varje medlem införstådd med vad det innebär att vara ett Jehovas vittne innan de tar det steget. Jehovas Vittnen tar, med hänvisning till Bibeln, avstånd från personer som varit med (genomgått dop) men senare lämnat organisationen. Uteslutna och avhoppade familjemedlemmar som lever i samma hushåll har de dock kontakt med, men samtalar inte med dem om andliga eller moraliska frågor.

Teologiska uppfattningar

Huvudartikel: Jehovas vittnens tro

Jehovas vittnen anser inte att Jesus var identisk med guden Jehova, men att han är sin fars avbild. Han är skapad direkt av Jehova och fanns med vid universums skapelse, i form av ärkeängeln Mikael. Den klassiska kristna treenighetsläran, att Fadern, Sonen och den helige Ande är tre i en, avvisas helt. Se vidare Kritik mot Treenighetsläran.

Jehovas vittnen tror att människan, liksom djuren, är en dödlig själ som försvinner vid döden (Predikaren 9:5, 10; Hesekiel 18:4), Vid slutet på tingens ordning kommer Jehova att befria världen från den ondes (djävulen)våld och sedan uppväcka alla. Alla ska få en möjlighet att leva i paradiset på jorden med utsikten att nå evigt liv. De 144 000, utvalda människor kommer att regera i himlen med Jesus.

Jehovas vittnen har givit ut en översättning av Bibeln. Den svenska versionen är översatt från engelska, organisationens huvudspråk. Nya Världens översättning av den Heliga skrift skiljer sig på en del punkter från de gängse bibelöversättningarna, bland annat har de där andra bibelöversättningar skriver "HERREN" istället angivit JEHOVA. De är så de kallar Gud. De anser att "Herren" är endast en titel. Detta kan äga sin riktighet avseende översättningen av Gamla Testamentet, där tetragrammaton יהוה, YHWH (hebreiska; översätts med Yahweh, Jahve, medan Jehova har mest använts på engelska, i flera hundra år) används i grundtexten. I det Nya Testamentet har man infört namnet Jehova på 237 ställen trots att inga bevarade textkällor innehåller namnet. Detta eftersom Jehovas Vittnen anser att namnet en gång funnits eftersom Matteus evangelium från början var skrivet på Hebreiska (Jerome, Lives of Illustrious Men, chapter 3) och att den version av gamla testamentet man använde när författarna till Nya Testamentet citerade därifrån (Septuaginta) på den tiden innehöll tetragramaton. (The New International Dictionary of New Testament Theology (Volume 2, page 512) says: "Recent textual discoveries cast doubt on the idea that the compilers of the LXX [Septuagint] translated the tetragrammaton YHWH by kyrios. The oldest LXX MSS (fragments) now available to us have the tetragrammaton written in Heb[rew] characters in the G[ree]k text.)

Sällskapet Vakttornet har publicerat en sammanfattning av sina uppfattningar.[6].

Eskatologi

Jehovas vittnen tror att vi lever i den tid som bibeln kallar de sista dagarna (2 Timoteus 3:1)(Daniel 2:44). De sista dagarna är en period då Jesus regerar i himlen, i väntan på att ta över jordens styre. Till att börja med trodde Jehovas Vittnen att Jesus var osynligt närvarande i världen sedan år 1874[7], men från och med konventet i Cedar Point 1922 började man revidera denna uppfattning. Under 20- och 30-talen ändrades denna uppfattning helt[8]. Allt sedan dess anser Jehovas vittnen att de sista dagarna, då Jesus skulle vara närvarande som kung i himlarna, började sedan år 1914. Det presenterades också mer utförligt år 1943[9].

De sista dagarna når sin kulmen vid Harmagedon, då jorden förvandlas till ett paradis, vilket enligt Bibeln var Jehovas ursprungliga vilja (1 Moseboken 1:28; Predikaren 1:4). Efter Harmagedon följer 1000 år av återställelse av jorden. Ett mindre antal, 144 000 män och kvinnor, utvalda från ”varje stam och språk och folk och nation” skall då få himmelskt liv och regera med Jesus Kristus i Jehovas Rike/regering över människorna. Dessa män är ”rena som jungfrur” och har inte ”befläckat sig med kvinnor”.

Resten av mänskligheten kommer att finnas på den paradisiska jorden. De kan bli många, för de som dött före Harmagedon (både rättfärdiga och orättfärdiga, både de som tjänat Jehova och de som inte gjort det) kommer att uppväckas till liv. Under de tusen åren kommer alla att ställas inför ett liknande test som Adam fick, men misslyckades med. De kan välja om de vill lyda under Jehova för evigt eller ej. De som väljer det förstnämnda kommer Jehova att ge evigt liv i det nya paradiset här på jorden. De som inte klarar testet, "de orättfärdiga" kommer att tas bort av guden Jehova.

Om högtider

Jehovas vittnen tar inte del i några religiösa sedvänjor som inte har direkt stöd i Bibeln. De tar inte heller del i nationella helgfiranden. De tar också avstånd från sådana kristna högtider som de anser har blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar därför inte nationaldagar, födelsedagar, jul, påsk, pingst, midsommarafton eller nyår. De deltar inte heller i ekumeniska sammanhang.

Den enda högtid Jehovas vittnen firar är Åminnelsen av Jesu död, vilken infaller enligt den judiska kalendern den 14:e Nisan varje år, och bara de som tillhör den himmelska klassen, de 144 000, tar del av brödet och vinet, men alla välkomnas att vara med under Åminnelsen. Det var 17 672 443 närvarande vid Åminnelsen 2007.[10]

Medicinska ställningstaganden

JV tar allvarligt på Bibelns syn att livet är heligt och kan därför inte tänka sig att deltaga i krig, göra abort eller använda skadliga ämnen såsom tobak eller droger. Blodet är för dem en symbol för livet och därför heligt. Det får inte när det har lämnat en kropp tillföras någon kropp igen. Vare sig genom mun eller direkt in i blodkärl [11]. Det är orsaken till att JV vägrar att ta emot blodtransfusioner. Organisationen har en särskild kommitté, Sjukhuskommittén, där det finns Jehovas vittnen vars uppgift är att utbilda läkare och sjukhuspersonal om alternativa behandlingsformer som exempelvis blodfri kirurgi. För att försäkra sig om att deras beslut skall följas vid medvetslöshet, bär alla JV ett så kallat Sjukvårdskort, som fritar läkare från ansvar när de respekterar JV:s ståndpunkt[12].

Förhållande till samhället

Medlemmar som missionerar genom dörrknackning.

Ett Jehovas vittne måste sköta sina ansvarsuppgifter inom familj, församling, arbete och samhälle, så länge dessa inte strider mot Bibelns principer. JV uppmanas att betala sina skatter och följa landets lagar, men de kan till exempel inte göra värnplikt. Vägran av militärtjänst ledde under Tredje riket till 200 dödsdomar mot Jehovas vittnen och de flesta andra vittnen flydde landet eller spärrades in i koncentrations- eller arbetsläger i vilket uppskattningsvis mellan 2 500 och 5 000 av dem dog.[13] I Sverige är detta ingen stor fråga längre eftersom JV enligt lag har blivit undantagna allmän värnplikt[14], de behöver alltså inte genomföra lumpen eller mönstra. De tar inte heller del i någon politisk verksamhet, således deltar man aldrig i kommunal- eller riksdagsval.

Jesus förkunnade de goda nyheterna om Guds rike medan han var här på jorden, något som Jehovas vittnen anser att de fortsätter med enligt befallningen i Matteusevangeliet kap. 28 vers 19, 20. [15] Likaså stöder de sig på det som står i Matteus 24:14 "dessa goda nyheter om kungariket skall predikas, sedan ska slutet komma". Denna befallning gör att de anser att de har rätten att predika även om myndigheter i olika delar av världen har försökt att förbjuda detta arbete. Jehovas lag, Bibeln är för Jehovas vittnen den högsta; om lagar instiftade av människor skulle, enligt deras tolkning, strida mot dessa väljer de därför att lyda Bibeln. Se Apostlagärningarna 5:29.

Kontroverser och kritik av Jehovas vittnen

Indoktrinering och konsekvenser

Enligt Timothy Campbell är det huvudsakliga problemet med organisationen att "Uttalanden och skrivelser från deras ledare (den styrande kretsen) leder till att varje detalj i individens liv och tänkesätt blir styrt."[16] Han vill inte kalla rörelsen för en manipulativ sekt (på engelska "cult"), eftersom han inte anser att de hjärntvättar människor, begränsar människors fysiska rörelsefrihet, hotar människor med fysiskt våld eller försvagar människor genom fysiska (materiella) försakelser. Han menar dock att rörelsen har utvecklat effektiva substitut för dessa tekniker: "I stället för fysiska inskränkningar använder vittnena sociologiska och ideologiska inskränkningar. I stället för fysiska hot använder de mardrömslika historier om framtida förintelse."[16]

En kristen organisation eller inte?

Samfundet gör anspråk på att ensam representera den sanna kristendomen. De flesta andra kristna samfund erkänner dock inte Jehovas vittnen som en genuin kristendomsvariant, eftersom det på så många punkter skiljer sig från de övriga kristna samfunden och deras uppfattning om de kristna grundprinciperna. Framför allt är det i fråga om Kristologin och treenighetsläran som det divergerar tydligast. Det gudomliga Ordet som inkarnerades i Jesus från Nasaret är enligt Jehovas Vittnen det främsta av allt skapat, och inte som andra kristna tror, Gud själv såsom Sonen. Jehovas vittnen anser sig ha stöd för denna uppfattning i en mängd bibelställen, bland andra Kolosserbrevet 1:15, som säger om Jesus att "Han är den osynlige gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen" (Bibel 2000), vilket de menar indikerar att Jesus till skillnad från Jehova, inte alltid har funnits. De erkänner alltså inte Treenigheten. De stora kristna kyrkorna, som accepterar den Nicaenska trosbekännelsen, tror att Jesus är Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat.

Förnekande av evolutionsteorin

I likhet med vissa andra religiösa organisationer avvisar Jehovas vittnen att dagens livsformer är resultatet av en evolutionär process. I boken Liv - ett resultat av evolution eller skapelse? från 1985 hävdar de att det råder stor oenighet bland forskare huruvida evolutionsteorin är riktig. Man pekar också på vad man menar är det osannolika i hela den evolutionära processen, och avslutar med att påstå att det enda rimliga är att Jehova har skapat de djurarter som finns i dag. Jehovas vittnen hävdar att man enligt det som står i Romarbrevet 1:20 i naturen kan se bevis på att Gud skapat det som bekläder jorden, alltså växter och djur. De påstår att man enbart behöver forska djupt i allt skapat för att se det fantastiska i allt. Detta har, i likhet med intelligent design, starkt kritiserats.[17] Jehovas vittnen förnekar dock inte så kallad mikroevolution, d.v.s. förändringar under artnivå, vilket är en vanlig uppfattning.[18]

Jehovas vittnen ställer sig inte bakom den allra striktaste kreationistiska tolkningen av skapelseberättelsen i Första Moseboken (så kallad Young Earth Creationism), och hänvisar till Old Testament Word Studies av W. Wilson, som visar att ordet för "dag" i grundtexten i 1 Moseboken också kan översättas med "en lång tid" eller den "tid då någon ovanlig händelse inträffar" och sexdagarsskapelsen därför inte behöver förstås som sex dagar om 24 timmar.[19]

Ouppfyllda förutsägelser

Många av Vakttornets förutsägelser har kritiserats hårt av före detta vittnen och av etablerade kristna.

Förutsägelser såsom de följande har förekommit i diverse Vakttorns-publikationer:[20]

 • 1907: Harmagedon kommer att kulminera år 1914.[21]
 • 1917: 1918 skulle Gud börja förkasta falska kyrkor "i stor skala" och dess medlemmar i miljontal. [22]
 • 1922-1923: De dödas återuppståndelse skulle inträffa 1925.[23] Som förberedelse för det förutsagda datumet 1925, införskaffade Vakttornssällskapet en egendom i Kalifornien och byggde ett gods på det. Huset skulle härbärgera sådana personer som Abraham, Moses, David och Samuel, vilka förmodades skulle återuppstå från de döda år 1925.
 • 1938: 1938, var Harmagedon alltför nära i tiden för att man skulle gifta sig eller skaffa barn.[24]
 • 1941: Detta år var det bara "månader" kvar till Harmagedon.[25]
 • 1942: Harmagedon var "omedelbart förestående." [26]
 • 1969: Mänsklig existens skulle inte komma att fortgå länge nog för att dåtidens unga skulle hinna bli äldre; världssystemet skulle upphöra "inom några år". Unga Vittnen uppmanades att inte bry sig om högre utbildning av detta skäl.[27]
 • 1969: Kristus' tusenårsrike skulle börja år 1975.[28] Vissa påstår att det fanns omfattande liknande spekulationer i Vakttornets publikationer under decenniet före 1975.[29]
 • 1984: Det fanns "många indikationer" på att "slutet" var närmre än slutet på 1900-talet.[30]

Dessa ouppfyllda förutsägelser har jämförts med profeterande, och enligt både gamla och nya testamentena är profeterande som inte slår in att se som ogiltigt eller "falskt" profeterande. Vakttornets Sällskap replikerar å sin sida att det som skrivs i litteraturen många gånger misstolkats eller att det som skrivs inte ska betraktas som profetior. Jehovas vittnen i nutid gör inga anspråk på att uttala profetior eller att kunna förutsäga vad som skall ske, utom det man kan läsa i bibeln.

Sekt?

I ett program sänt måndag 7 maj 2007 13.20 i Vetenskapsradion Forum i Sveriges Radio P1, förklarar man på vilket sätt vissa anser att Jehovas vittnen är en sekt. (OBS. Vissa påståenden i inslaget har senare visat sig vara osanna.)

Vakttornets tideräkning

Dokumentär om Jehovas Vittnen

En dokumentär om Vakttornets organisation från mitten av 80-talet som framställer denna religiösa grupp i nedsättande bemärkelse.

Referenser

 1. 1,0 1,1 ”2008 Report of Jehovah's Witnesses Worldwide”. http://www.watchtower.org/e/statistics/worldwide_report.htm. Läst 17 september. 
 2. Bibel 2000, sid 1478 §8 (Uppslagsdelen, under gudsnamn)
 3. Nya världens bibelöversättning, 2003
 4. http://www.catholic.com/library/History_of_the_Jehovah_Witnesesses.asp
 5. Jehovah's Witnesses Membership and Publishing Statistics
 6. Vad kräver Gud av oss? - används av Jehovas Vittnen för att presentera sin tro
 7. Rutherford, J.F. Prophecy, s.65. Watchtower 1929 (engelska)
 8. The Watchtower, February 1, February 15 1928.
 9. The Truth Shall Make You Free, kap 11 Watchtower 1943; God’s Kingdom of a Thousand Years has Approached, s. 209, Watchtower, 1973 (engelska)
 10. Statistics: 2006 Report of Jehovah's Witnesses Worldwide
 11. 1 Mos. 9:3, 4; 3 Mos. 17:10-14 och Apg. 15:20
 12. Blodfri medicin och kirurgi - Efterfrågan ökar - utgiven av JV.
 13. ”Jehovahs Witnesses: Victims of the Nazi Era”. United States Holocaust Memorial Museum. http://www.ushmm.org/education/resource/jehovahs/jehovahsw.php. 
 14. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt 10 kap. 8 § 2; Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 7 kap. 3 §
 15. (Mat 28:19, 20 i Bibel 2000): Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
 16. 16,0 16,1 Campbell, Timothy. Vakttornets indoktrineringsprocess. Översättning till svenska av Christer Johansson. Tillgänglig på http://www.christerjohansson.se/JV/VT_indoktrinering.htm.
 17. Dawkins, Richard, The God Delusion (2006), Bantam Press, ISBN 978-0-552-77429-1, ss. 144-147.
 18. Vakna! för september 2006, s. 13ff.
 19. Bibelsällskapet Vakttornet, Resonera med hjälp av skrifterna (1985), s. 354 §4.
 20. Se catholicapologetics.net för en längre lista
 21. Russell, C.T, "The Time is At Hand", Watchtower Bible and Tract Society, Inc., 1907 sid 101
 22. "Studies in the Scriptures", Vol. 7, 1917, sid 485.
 23. "Watchtower", May 15, 1922; 1 sep, 1922; 1 apr, 1923; Millions Now Living Will Never Die, 1925, sid 110
 24. "Face the Facts", 1938, sid 46-50
 25. "Watchtower", 15 sep, 1941, sid 288
 26. "Watchtower", maj 1, 1942, sid 139
 27. "Awake!", maj 22, 1969, sid 15
 28. "The Approaching Peace of a Thousand Years" (1969) (Watchtower publication) tillgänglig på nätet; se också [1]
 29. Se till exempel, "Awake!", 8 okt, 1966, sid 19-20; "Watchtower, 15 okt, 1966, sid 628-631; 1 maj, 1967 sid 262; 1 maj, 1968, sid 271; 15 aug, 1968, sid 494; 15 okt, 1974, p. 635; 1 maj, 1975, sid 285. Se towerwatch.com (med början ungefär halvvägs nedför sidan, med start "How Much Longer Will It Be?") för kompletta citat.
 30. "Watchtower", 1 mar, 1984, sid 18-19

Se även

 • Hjälpkällan, förening för före detta anhängare av sekter, med tonvikt på Jehovas vittnen.

Externa länkar

Personliga verktyg