Koppar

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel behandlar grundämnet koppar. För koppar man dricker ur, se kopp.
nickel - koppar - zink

Cu
Ag 
 
Cu-TableImage.png
Periodiska systemet
Allmänt
Namn, kemiskt tecken, nummer koppar, Cu, 29
Ämnesklass övergångsmetaller
Grupp, period, block 11, 4, d
Densitet 8920 kg/m3 (273 K)
Hårdhet 3,0
Utseende Rödaktig metallisk
Cu,29.jpg
Atomens egenskaper
Atommassa 63,546 u
Atomradie (beräknad) 135 (145) pm
Kovalent radie 138 pm
van der Waalsradie 140 pm
Elektronkonfiguration [Ar]3d104s1
e per skal 2, 8, 18, 1
Oxidationstillstånd (oxid) 2, 1 (svag bas)
Kristallstruktur kubisk (ccp)
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd solid
Smältpunkt 1357,6 K (1084,4 °C)
Kokpunkt 2840 K (2567 °C)
Molvolym 7,11 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme 300,3 kJ/mol
Smältvärme 13,05 kJ/mol
Ångtryck 0,0505 Pa vid 1358 K
Ljudhastighet 3570 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 1,9 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 380 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga 59,6 106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga 401 W/(m·K)
1a jonisationspotential 745,5 kJ/mol
2a jonisationspotential 1957,9 kJ/mol
3e jonisationspotential 3555 kJ/mol
4e jonisationspotential 5536 kJ/mol
Mest stabila isotoper
Isotop Förekomst Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
63Cu 69,17 % 63Cu, stabil isotop med 34 neutron(er)
64Cu syntetisk 12,7 timmar ε
β-
1,675 MeV
0,579
64Ni
64Zn
65Cu 26,233 % 65Cu, stabil isotop med 36 neutron(er)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Koppar (latinskt namn, Cuprum) är ett metalliskt grundämne. Det latinska namnet cuprum betyder egentligen "metallen från Cypern". Cypern har nämligen alltid varit rikt på koppar.

Koppar är den första metallen som mänskligheten lärde sig att bearbeta. Redan för 10 000 år sedan tillverkades små föremål av ren koppar, som hittades i marken. Koppar har haft en stor betydelse för den svenska historien och inom svensk kultur. I mitten av 1600-talet var koppargruvan i Falun den största i Europa och hela Sveriges ekonomi hölls uppe tack vare en lönsam årlig malmbrytning på cirka 3000 ton. Koppar var landets viktigaste exportvara. Kopparplåt från Falun täckte taken på Europas slott och katedraler och koppar från Falun användes i mynt ända ner i Spanien under hela 1600-talet.

Innehåll

Tillverkning av koppar

Koppar finns i jordskorpan, bundet i malmerna. Vanligaste mineralen är kopparkis. Malmerna anrikas och smälts med syreberikad luft därefter så att svavel oxiderar. Man får då råkoppar, som innehåller 98 - 99 % koppar. Den raffineras på elektrolytisk väg till rena kopparkatoder. Resultatet är koppar som är nästan 100 % ren. Samtidigt utvinns biprodukterna som t.ex. guld och silver.

Egenskaper

Koppar är rödaktig, har klar lyster, är smidbar, tänjbar och en bra värmeledare. Koppar är den näst bäste ledaren för ström efter silver.

Koppar är 100% återvinningsbar, utan att den förlorar någon av sina egenskaper. Enligt nyligen framtagen data kommer 34 % av de 22 miljoner ton koppar som årligen används i världen från återvunnet material.

Livslängden för olika kopparprodukter varierar stort - från hundra år eller mer i byggnader, till bara några få år i elektronisk utrustning.

I fuktig luft, särskilt i närvaro av luftföroreningar, bildas ett brunt oxidskikt, som sedan kan omvandlas till en grön patina. Skiktet skyddar mot ytterligare korrosion.

Koppar är livsnödvändigt för människor, djur och växter. Koppar förekommer i olika former och koncentrationer. Den finns i sjövatten, floder, växter, jorden och även i ren metallisk form.

Kopparlegeringar

Koppar används dels olegerad dels som basmetall i ett stort antal legeringar, i vilka man önskar uppnå vissa speciella egenskaper. Några vanliga kopparlegeringar är mässing, brons och nysilver.

Termen används om en rad olika legeringar med koppar som basmetall och kan med fördel användas när legeringselementen och deras inbördes mängdförhållanden inte är kända, något som ofta är fallet till exempel när det gäller förhistoriska fynd som av slentrian ofta felaktigt bara kallas "brons".

Kuriosa

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg