Densitet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet, densiteten påverkar således direkt ämnets vikt. Ibland används specifik vikt som en synonym till densitet, men i vetenskapliga sammanhang kan begreppen vara väsentligt olika. Det omvända begreppet (volym per massa) kallas specifik volym, eller volymitet.

I det internationella enhetssystemet SI (Système internationale d'unités) definieras densiteten ρ som:

\rho = \frac {m} {V}.

Där m = massa (kg)

och V = volym (m3)

Förr sammankopplades massa och volym genom att definiera 1 gram som den massa 1 cm3 vatten har vid temperaturen +4 °C. Detta betydde att vattnets densitet var 1 kg/dm3. Med de nya definitionerna av kilogram och meter är vattnets densitet vid +4 °C 0,999 95 kg/dm3. 1 kubikmeter vatten väger därför ungefär 1 000 kg. För porösa eller pulverformiga och liknande material, exempelvis sand, skiljer man på kompaktdensitet och skrymdensitet.

Den högsta densitet som förekommer naturligt på jorden är osmiums. Osmium väger 22,61 g/cm³ (22 610 kg/m³).

Relativ densitet, specifik densitet

Relativ eller specifik densitet är en dimensionslös kvantitet definierad som kvoten mellan två ämnens densiteter, och används när man är intresserad av storleksförhållandet mellan densiteter snarare än absoluta värden. I samband med gaser används ofta luftens densitet som referens, i samband med vätskor används ofta vattnets.

Ozon har ungefär 1,7 gånger högre densitet än luft. Då har ozon den specifika densiteten 1,7 i förhållande till luft.

Densitetstabell

Ungefärlig densitet av några olika ämnen vid 20 °C och 1 atmosfärs tryck.

Substans  Densitet
(kg/m3)
Platina &&&&&&&&&&021500.&&&&&021 500
Plutonium &&&&&&&&&&020000.&&&&&020 000
Uran &&&&&&&&&&019100.&&&&&019 100
Kvicksilver &&&&&&&&&&013800.&&&&&013 800
Bly &&&&&&&&&&011300.&&&&&011 300
Silver &&&&&&&&&&010500.&&&&&010 500
Koppar &&&&&&&&&&&08960.&&&&&08 960
Järn &&&&&&&&&&&07870.&&&&&07 870
Aluminium &&&&&&&&&&&02700.&&&&&02 700
Magnesium &&&&&&&&&&&01740.&&&&&01 740
Vatten &&&&&&&&&&&&0998.&&&&&0998
Natrium &&&&&&&&&&&&0970.&&&&&0970
Is &&&&&&&&&&&&0920.&&&&&0920
Kalium &&&&&&&&&&&&0860.&&&&&0860
Ozon &&&&&&&&&&&&&&02.2000002,2
Luft &&&&&&&&&&&&&&01.2000001,2
Väte &&&&&&&&&&&&&&00.&900000,09

Se även

Personliga verktyg