Silver

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om grundämnet silver. För andra betydelser, se silver (olika betydelser).
palladium - silver - kadmium
Cu
Ag
Au 
 
Ag-TableImage.png
Periodiska systemet
Allmänt
Namn, kemiskt tecken, nummer silver, Ag, 47
Ämnesklass övergångsmetaller
Grupp, period, block 11, 5, d
Densitet 10490 kg/m3 (273 K)
Hårdhet 2,5
Utseende Glimrande vit metall
Ag,47.jpg
Atomens egenskaper
Atommassa 107,8682 u
Atomradie (beräknad) 160 (165) pm
Kovalent radie 153 pm
van der Waalsradie 172 pm
Elektronkonfiguration [Kr]4d105s1
e per skal 2, 8, 18, 18, 1
Oxidationstillstånd (oxid) 1 (amfoterisk)
Kristallstruktur kubisk (ccp)
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd solid
Smältpunkt 1234,93 K (961,78 °C)
Kokpunkt 2435 K (2162 °C)
Molvolym 10,72 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme 250,58 kJ/mol
Smältvärme 11,3 kJ/mol
Ångtryck 0,34 Pa vid 1234 K
Ljudhastighet 3600 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 1,93 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 232 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga 63.01 × 106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga 429 W/(m·K)
1a jonisationspotential 731,0 kJ/mol
2a jonisationspotential 2070 kJ/mol
3e jonisationspotential 3361 kJ/mol
Mest stabila isotoper
Isotop Förekomst Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
107Ag 51,839 % 107Ag, stabil isotop med 60 neutron(er)
108Ag syntetisk 418 år ε
IT
2,027
0,109
108Pd
 
109Ag 48,161 % 109Ag, stabil isotop med 62 neutron(er)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Silver (latinskt namn Argentum) är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller, och gruppen myntmetaller.

Metallen används ofta till smycken. Elektriska ledare där mycket höga krav på låg resistans krävs, exempelvis till inneslutning av supraledande material i de största elektromagneterna. Tanken är att om kylningen av supraledaren fallererar så att supraledningen upphör, så ska de mycket stora strömmar det är frågan om kunna gå genom silvret istället utan att ge så höga temperaturer att ledarna smälter. Detta eftersom silver lär ha den lägsta resistansen av alla icke-supraledande ämnen vid tänkbara temperaturer.

Silver är även godkänt som färgämne i livsmedel, med E-nummer E 174.

Den kemiska beteckningen Ag kommer av argentum, det latinska ordet för silver (betyder även pengar).

Silver är idag (22 augusti 2008) värt cirka 2,75 kr/g, eller 13,62 $/oz. En oz (troy ounce), som ädelmetaller ofta mäts i, är 31,10348 g.

Användningsområden

Silver har många användningsområden, bland annat för smycken, där det är en av de vanligaste materialen. Den finaste silverkvalitén i smycken och konstföremål kallas sterlingsilver och består av 92,5 % silver och resten koppar och andra metaller, vilket deklareras genom instämpling av talet 925.

Gränsen för att få kallas silver ligger enligt internationell norm vid silverhalten 83 % eller 830/1000, vilket deklareras genom instämpling av talet 830. Enligt äldre svenska bestämmelser räknade man i sexton-delar, varvid gränsen lagfästes till 131/4 lod, vilket i decimalbråk är ≈82,8 %, det vill säga praktiskt taget detsamma som halten 830.

Cirka 44 % av allt silver används inom fotoindustrin. Silver används även i lödmaterial, mynt, elektriska kontakter och i högkapacitetsbatterier. Silverklorid är genomskinligt och används ibland som glascement. Inom sjukvården används silver som antibakteriellt medel, bland annat i vissa förband och uretrakatetrar.

En silvertacka är ett stycke silver som kan vara gjuten eller pressad. Värdet på en silvertacka är beroende av dess vikt. Det vanligaste förekommande viktmåttet är troy uns. En silvertacka kan variera i vikt från 1 troy uns (31,1 gram) till 1000 troy uns (31,1 kg).

Silverring

Se även

Personliga verktyg
På andra språk