Oxidation

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Oxiderad bil på ett fält. Rost är en form av oxidering.

Oxidation avser vanligtvis en långsam kemisk reaktion med syrgas O2 i luften. Exempel är bildning av rost och andra oxider och härskning av fetter. Reaktionsprodukterna är ofta molekyler med dålig lukt eller smak. Vid snabbare förlopp och höga temperaturer brukar man tala om förbränning.

Enlig kemiskt språkbruk, är oxidation en reaktion där oxidationstalet går upp. Det behöver inte handla om en reaktion med syre. Se vidare redoxreaktion.

Organisk kemi

Oxidation av alkoholer; överst still keton, nederst till aldehyd och karboxylsyra.

Inom organisk kemi avser oxidation ofta reaktioner med syre. Kolväten kan oxideras i flera steg:

  1. hydroxylering, där alkoholer eller fenoler uppstår;
  2. dehydrogenering av alkoholens OH-grupp, där aldehyder eller ketoner uppstår, en redoxreaktion som inte kräver syre;
  3. en aldehyd oxideras vidare till en karboxylsyra.
Personliga verktyg