Alkoholer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Alkoholmolekylernas struktur, där R är en alkylgrupp eller annan alifatisk kolkedja.

Alkoholer, av arabiska الكحول (transkriberat som al kohoul[1]), är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper (-OH) är bundna till en alifatisk kolkedja, viket ger dem strukturformeln CnH2n+1-m(OH)m. De aromatiska kolkedjor som binder hydroxylgrupper kallas däremot fenoler.

I dagligt tal avser ordet alkohol, etylalkohol eller etanol, den typ av alkohol som återfinns i spritdrycker.

Innehåll

Struktur

Alkoholer utöver metanol kan ha en av tre olika strukturer. Dessa tre typer är primära, sekundära och tertiära, vilket åsyftar antalet kolatomer som binder till den kolatom som binder till hydroxylgruppen. I primära alkoholer binder den hydroxylbindande kolatomen till endast en mer kolatom, I de sekundära binder den till två stycken kolatomer, och i de tertiära, tre. Metanol är ett specialfall, då den ej binder någon annan kolatom. R nedan betecknar en kolvätegrupp.

Primära alkoholer Sekundära alkoholer Tertiära alkoholer
Alcool primaire.gif
Alcool-secondaire.gif
Alcool tertiaire.gif

Storlek

De minsta alkolholerna i varje struktur är etanol bland de primära, isopropanol bland de sekundära, och bland de tertiära, tert-butanol. Metanol är den minsta alkoholen överhuvudtaget, och tillhör därför inte någon av de tre strukturerna.

Oxidering

Oxidering av primära alkoholer ger aldehyder och karboxylsyror. Vid oxidering av sekundära alkoholer bildas ketoner. När tertiära alkoholer oxideras bryts molekylen sönder i mindre delar.

Nomenklatur

En alkohols namn kommer av att man lägger till -ol till namnet på den alkan som oxideras till just den alkoholen. Trivialnamn på alkoholer, så som glykol, följer inte denna nomenklatur, men de har även ett annat namn vilket följer nomenklaturen.

Kända alkoholer och deras egenskaper

Andra kända alkoholer inkluderar CH3OH, metylalkohol, metanol eller träsprit, och C2H4(OH)2, etandiol eller glykol. Metanol är mycket giftigt och uppstår vid torrdestillation av trä(därav namnet träsprit). Det ovan nämnda glykol är även det mycket giftigt, men bildas inte vid normal jäsning av socker.

Enklare alkoholer som metanol, etanol och propanol (CH3CH2CH2OH) samt några flervärda alkoholer som glykol (etandiol) och glycerol (propantriol,C3H6(OH)3) är lättlösliga i vatten och är vid rumstemperatur färglösa vätskor. Metanol, etanol och propanol har en karakteristisk lukt och brinner med klar, blå låga.

Användning

Alkoholer kan bland annat användas som desinfektionsmedel och är också bra lösnings- och rengöringsmedel,speciellt i avfettningssammanhang.

Etanol används som tillsats i bilbränsle då det ansetts vara mer miljövänligt än bensin. De vanligast förekommande blandförhållandena är E5 och E85, det vill säga fem respektive 85 procents tillsättning av etanol. E5 är vanlig bensin och E85 kallas oftast bara etanol.

Estrar

Tillsammans med syror kan alkoholer bilda estrar. Estrar är ämnen med kraftiga aromer eller färger som ofta används som lukt- eller smakämne i bland annat godis.

Se även

Källor

  1. http://www.wordinfo.info/words/index/info/view_unit/2979/?letter=A&spage=5
Personliga verktyg