Organisk kemi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Urea

Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar innehåller alltid kol och väte, och ofta även andra grundämnen. Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel. Organiska molekyler som består av enbart kol och väte benämns kolväten.


Innehåll

Historia

Ursprunget till uppdelningen i en organisk kemi och en oorganisk kemi stod att finna i att flertalet organiska ämnen är jämförelsevis svåra att framställa ur rena grundämnen. Därav blev de tillskrivna en livskraft, en kraft som fanns i allt levande och var nödvändig för att framställa de organiska ämnena. År 1828 framställde Friedrich Wöhler för första gången ett organiskt ämne, urinämne (urea), ur rent oorganiska ursprungsämnen och visade därmed att det inte finns någon principiell skillnad mellan organiska och oorganiska ämnen. Uppdelningen har dock levt kvar med vissa modifikationer som en praktisk, men möjligen något godtycklig uppdelning av ämnet kemi.

Åter av praktiska skäl så skiljer man idag åter ut en gren: biokemin, vilken studerar de molekyler som finns i de biologiska organismerna, däribland makromolekyler som DNA-kedjor och proteiner. Själva organkemin har mest kommit att handla om hur man syntetiserar olika organiska föreningar.

Klassificering av organiska föreningar

Beskrivning och nomenklatur

Huvudartiklar: IUPAC-nomenklatur och Trivialnamn

Kolväten och funktionella grupper

Huvudartiklar: Kolväten och Funktionell grupp

Alifatiska föreningar

Huvudartikel: Alifatisk

Aromatiska föreningar

Huvudartikel: Aromater

Polymerer

Huvudartikel: Polymerer

Biomolekyler

Huvudartikel: Biomolekyl

Fullerener

Huvudartikel: Fullerener

Övrigt

Egenskaper

Molekylstruktur

Organiska reaktioner

Syntetisk organisk kemi

Exempel på molekylgrupper inom organisk kemi

Externa länkar

Personliga verktyg