Biokemi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Schematisk bild av proteinet hemoglobin.

Biokemi är den vetenskap som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Hit hör bland annat ämnesomsättningen och en del av genetiken (molekylärbiologi). Biokemin är en avknoppning av den organiska kemin.

De livsformer som finns på jorden idag har alla ett gemensamt ursprung, vilket syns bland annat i att deras grundläggande kemiska processer är mycket lika. Detta gäller även detaljer som man skulle förvänta sig kan väljas slumpmässigt, till exempel valet av höger- eller vänstergeometri vid sammanfogning av många molekyltyper. Man vet inte om helt andra biokemiska system skulle vara möjliga.

Antalet olika molekyler i organismerna är oerhört stort, men de flesta är uppbyggda på ett regelbundet sätt genom sammanfogning av ett stort antal små byggstenar. Biokemin undersöker hur dessa byggstenar är uppbyggda, hur de bildas, och vilka kemiska egenskaper och vilken betydelse för cellen de har.

En viktig del av biokemin är att studera proteiners egenskaper, i synnerhet hur de fungerar som enzymer. Cellens metabolism och det endokrina systemet har också beskrivits utförligt. Andra delområden i biokemin är den genetiska koden, proteinsyntes, molekyltransport över cellmembran och kemisk signalering mellan celler.

Se även

Artikelserien om metabolism förklarar hur dessa ämnesgrupper reagerar med varandra i den levande cellen.

Kemiska ämnesgrupper inom biokemin

Biokemin studerar hur de olika molekylerna i cellen fungerar. Det handlar till exempel om:


Personliga verktyg