Funktionell grupp

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

En funktionell grupp är i kemin en sammanhängande grupp av atomer som tillsammans utgör en mindre del av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper. Ett vanligt exempel är kolväten, som genom att binda olika funktionella grupper kan bilda en mycket stor mängd klasser av ämnen. Exempelvis ger den funktionella gruppen -OH kopplat till en kolvätekedja, en alkohol. Karboxylgruppen -COOH ger en karboxylsyra, och så vidare.

Funktionella grupper till kolväten

Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funktionell grupp Grafisk formel Exempel
Alkohol R-OH Hydroxigrupp Alcohol-(general)-skeletal.png metanol, etanol, kolesterol
Aldehyd R-COH Aldehydgrupp Aldehyde-skeletal.png acetaldehyd
Keton R1-(CO)-R2 Ketongrupp Ketone-skeletal.png aceton
Fosfat R- O - PO32- Fosfatgrupp Phosphate Group.PNG ATP
Alkyn -Trippelbindning R≡R Alkynylgrupp Alkyne-(general)-skeletal.png acetylen
Alken -Dubbelbindning R=R Alkenylgrupp Alkene-(general)-skeletal.png eten
Karboxylsyra R-COOH Karboxylgrupp Carboxylic-acid-skeletal.svg etansyra (ättiksyra)
Amin -NH2 Primär aminogrupp Amine-(primary).png metylamin
Amid Amidgrupp Amide-general.png
Syraklorid R-COCl Klorformylgrupp Acyl-chloride.png acetylklorid, oxalylklorid
Estrar R-COO-R Ester-general.png Etylpropanoat
Etrar R-O-R dietyleter
Tioler R-SH metylmerkaptan

Kombinationen av namnet på de funktionella grupperna med namnet på alkenen den sitter på ger en kraftfull systematisk nomenklatur för att namnge organiska ämnen.

Atomerna som inte är väte är alltid associerade till varandra och till resten av molekylen med kovalenta bindingar. Vätet i till exempel karboxylgruppen binds genom jonbindningar och kan komma att disassociera vilket sänker pH.

Den första kolatomen som fäster till den funktionella gruppen kallas för alfa-kolet.


Personliga verktyg