Fosfat

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Fosfatgrupp)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra. Fosfater förekommer rikligt i olika mineral och har stor användning inom industri, jordbruk och livsmedelstillverkning. Fosfater används även som avhärdare i vissa tvättmedel. Exempel på fosfater är kalciumfosfat, ATP och DNA. Fosfatjonen betecknas PO43-.


I vattenlösning finns fosfat i fyra former. I starkt basisk miljö (högt pH) är fosfatjonen (PO43−) vanligast, men i svagt basisk miljö är vätefosfatjonen (HPO42−) vanligast. I svagt sur lösning är divätefosfatjonen (H2PO4) mest framträdande. I starkt sura lösningar, med lågt pH, är vattenlöst fosforsyra (H3PO4) den huvudsakliga formen. De olika formerna av fosfat har, främst inom biokemi, samlingsbeteckningen oorganiskt fosfat eller Pi.

Fosfatgrupp

Fosfatgruppens kemiska struktur i organiska föreningar

Fosfatgruppen är en vanlig funktionell grupp inom organisk kemi och finns bland annat som adenosinfosfater (AMP, ADP och ATP) och i DNA och RNA. Den kan friges genom hydrolys av ATP eller ADT till pyrofosfat (P2O74−, förkortat PPi inom biokemi) respektive oorganiskt fosfat. Fosfoanhydridbindningarna i ATP och ADP och andra nukleosida di- och trifosfater innehåller höga mängder energi som ger dem dess viktiga roll i alla levande organismer.

Personliga verktyg