Hydrolys

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Hydrolys är en kemisk process där en molekyl klyvs i två delar efter att en vattenmolekyl har adderats.

Hydrolys: klyvning (lysis) med vatten (hydro)

Hydrolysen kan katalysera basiskt eller surt. Man kan också använda vissa enzym - hydrolaser vilket kan ge ytterst specifik hydrolys.

Alkalisk Esterhydrolys: Sönderdelning av en ester med hydroxidjoner kallas alkalisk esterhydrolys, trots att vatten inte tas upp. Denna reaktion kallas även för förtvålning, eftersom tvål kan bildas.


Personliga verktyg