Etandiol

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Glykol omdirigerar hit. För ämnesklassen, se glykoler.
Glykol
Ethylene glycol chemical structure.pngEthylene-glycol-3D-vdW.png
Systematiskt namn 1,2-etandiol
Övriga namn Etylenglykol, dihydroxietan, monoetylenglykol
Kemisk formel C2H4(OH)2
Molmassa 62,068 g/mol
CAS-nummer 107-21-1
Egenskaper
Smältpunkt –13 °C
Kokpunkt 198 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Etandiol, trivialt namn glykol, ofta även förtydligande kallad etylenglykol, är den enklaste tvåvärda alkoholen (diolen) med formeln CH2(OH)CH2(OH). Etandiol har hög kokpunkt på grund av att ämnets molekyler binds via vätebindningar. Ämnet används bland annat i kylarvätska i bilar i syfte att sänka fryspunkten.

Innehåll

Tillverkning

Etylenglykol tillverkas från eten (trivialnamn etylen) via etenoxid. Etenoxid reagerar med vatten och glykol framställs enligt nedanstående kemiska reaktionsformel.

C2H4O + H2O → HOCH2CH2OH

Användningsområde

Kylning

Främst används etylenglykol som frostskydd i t.ex. bilar men även i solfångare. I och med den låga fryspunkten kan den också användas till avisning för flygplan eller vindrutor.

I kylare på bilar har glykolen två funktioner, dels som frostskydd för kylsystemet men även som rostskydd i kylsystemet. En blandning av 50 procent vatten och 50 procent glykol ger en fryspunkt på ca −40 grader celsius samtidigt som den höjer kokpunkten till ungefär 108 grader celsius. Under trycket i en bils kylsystem innebär detta att vätskan kokar vid ungefär 120 grader celsius. Den höjda kokpunkten medger att en bil kan köras på högre temperatur och därför få effektivare förbränning.

Glykol fryser vid −13 grader celsius[1] medan vatten fryser vid 0 grader celsius. Det är alltså blandningen vatten-glykol som ger önskad låg fryspunkt.

Intag av etandiol leder till etylenglykolförgiftning.

Se även

Referenser

  1. http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0270.htm
Personliga verktyg