Nationalparker i Sverige

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Innehåll

Allmänt

Särskilt skyddsvärd natur kan av staten avsättas som nationalpark. En sådan har ett rättsligt områdesskydd enligt Miljöbalken (1988:908]. Bestämmelser finns i miljöbalkens 7:e kapitel och i Nationalparksförordningen (1987:938). Nationalpark är en kraftfullare, men mindre flexibel, skyddsform än naturreservat. Nationalparker måste ligga på statlig mark och regeringen fattar beslut om inrättande av dem efter medgivande av riksdagen.

Förvaltare av nationalparkerna är respektive länsstyrelse, med undantag för Tyresta nationalpark som förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen. [1]

Nationalparker ska enligt Naturvårdsverket uppfylla följande kriterier:

 • representera utbredda och unika svenska landskapstyper i ett system över landet
 • omfatta hela landskapsavsnitt på normalt minst 1.000 hektar
 • till sin kärna och huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär
 • vara storslagna eller särpräglade i sitt slag och vara intressanta som sevärdheter
 • ha höga naturvärden
 • kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning, friluftsliv och turism utan att naturvärden skadas.

Det finns idag 28 nationalparker i Sverige, med sammanlagt ca 7.000 km² areal.

Historia

Sverige blev det första landet i Europa att inrätta nationalparker, när riksdagen 1909 avsatte mark till nio parker.

De första nio svenska nationalparkerna var Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och en del av Gotska Sandön. Sverige har för närvarande 28 nationalparker och de utökas med en till under september 2009 när Kosterhavets nationalpark invigs. Det blir den första marina nationalparken.

År 2009 är stort jubileumsår för naturvården i Sverige. Det är 100 år sedan de första nationalparkerna bildades och lika många år sedan vi fick vår första naturvårdslagstiftning. Naturens år 2009 kommer att uppmärksammas på en rad olika sätt runt om i landet. En mängd aktiviteter är planerade runtom i landet och det kommer att finnas en gemensam nationell webbplats med kalendarium. Den öppnas den 12 februari 2009 då Naturens år officiellt invigs av miljöminister Andreas Carlgren. Du finner den under www.naturensår.se efter invigningen. Under Nationalparkernas dag den 24 maj ordnar Länsstyrelsen ett jubileumsfirande på Ängsö i Stockhlms skärgård.

Befintliga nationalparker och syften med dessa[2]

Nationalparker i landskapen.
 • 1 Vadvetjåkka (1920), bevara ett högnordiskt fjälllandskap i dess naturliga tillstånd
 • 2 Abisko (1909), bevara ett högnordiskt fjälllandskap i dess naturliga tillstånd
 • 3 Stora Sjöfallet (1909), bevara ett högnordiskt fjälllandskap i dess naturliga tillstånd
 • 4 Padjelanta (1962), bevara ett på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga tillstånd
 • 5 Sarek (1909), bevara ett utpräglat högfjälllandskap i dess naturliga tillstånd
 • 6 Muddus (1942, utvidgad 1984), bevara ett skogs- och myrlandskap i dess naturliga tillstånd
 • 7 Pieljekaise (1909), bevara ett område meed fjällbjörkskog i dess naturliga tillstånd
 • 8 Haparanda Skärgård (1995), att bevara ett unikt skärgårdslandskap i väsentligen orört skick
 • 9 Björnlandet (1991), bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde
 • 10 Skuleskogen (1984), bevara ett starkt kuperat kustanknutet skogs-, hällmarks- och sprickdalslandskap i orört skick, där växtlighet och djurliv får utvecklas fritt
 • 11 Sånfjället (1909, utvidgad 1989), bevara ett skogs- och fjällområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd
 • 12 Töfsingdalen (1930), bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd
 • 13 Fulufjället (2002), bevara ett sydligt fjällområde med särpräglad vegetation och stora naturvärden i väsentligen oförändrat skick
 • 14 Hamra (1909), bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd
 • 15 Färnebofjärden (1998), bevara ett unikt älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker i väsentligen orört skick
 • 16 Ängsö (1909, utvidgad 1988), bevara ett äldfre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick
 • 17 Garphyttan (1909), bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick
 • 18 Tyresta (1993), bevara ett representativt sprickdalslandskap med omfattande urskogar och värdefull natur i övrigt
 • 19 Trestickla (1996), bevara ett sprickdalslandskap av ödemarkskaraktär med omfattande naturskogar med en låg grad av kulturpåverkan
 • 20 Djurö (1991), bevara ett skärgårdslandskap i Vänern i väsentligen oförändrat skick
 • 21 Tiveden (1983), bevar ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap i orört skick och att därvid skogen skall få utvecklas mot urskog
 • 22 Norra Kvill (1927, utvidgad 1989), i den sydsvenska barrskogsregionen bevara ett område med urskogsartad barrskog i dess naturliga tillstånd och för fri utveckling mot urskog
 • 23 Store Mosse (1982), bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv skall få utvecklas fritt
 • 24 Blå Jungfrun (1926, utvidgad 1988), bevara ön i dess naturliga tillstånd
 • 25 Söderåsen (2001), bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstlandskapet i väsentligen oförändrat skick
 • 26 Dalby Söderskog (1918), bevara ett område med sydsvensk lövskog i väsentligen oförändrat skick
 • 27 Stenshuvud (1986), bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden och som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet
 • 28 Gotska Sandön (1909, utvidgad 1963 och 1988), bevara ön i dess naturliga tillstånd

Ny nationalpark 2009

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län planera att göra Kosterhavet till nationalpark under 2009. Den blir Sveriges första marina nationalpark.[3]

Naturvårdverkets långsiktiga nationalparksplan

Naturvårdsverket föreslår i sin 2008 fastslagna plan att 13 nya nationalparker bildas och sju redan befintliga utvidgas. [4]. Denna plan ersätter den tidigare nationalparksplanen från 1989.

I ett förslag till genomförande under perioden 2009-2013 prioriterar Naturvårdsverket arbetet med sju av nya nationalparkerna och sex av utvidgningarna.[5]

Förslag om inrättande av nya nationalparker, prioriterade för genomförande 2009–2013

Förslag om inrättande av nya nationalparker, övriga

Förslag om utvidgning av befintliga nationalparker, prioriterade för genomförande 2009–2013

 • Sarek med Rapadalen
 • Björnlandet
 • Skuluskogen
 • Hamra
 • Tiveden
 • Gotska Sandön

Fotnoter

 1. Nationalparksförordningen (1987:938). Länsstyrelserna i Örebro och Gävleborgs län förvaltar också de delar av Tivedens nationalpark respektive Färnebofjärdens nationalpark som ligger i angränsande län.
 2. Nationalparksförordning (1987:938), med ändringar till och med SFS 2006:201
 3. Naturvårdsverket - Kosterhavet planeras bli Sveriges första marina nationalpark
 4. Nationalparksplan för Sverige – Långsiktig plan, Naturvårdsverket 2008, ISBN 978-91-620-1269-4
 5. Nationalparksplan för Sverige – Genomförande 2009–2013 ISBN 978-91-620-5839-5 (Förslag från Naturvårdsverket, Rappport 5839, oktober 2008)

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg