Naturvårdsverket

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets vapen
Naturvårdsverkets vapen
Departement Miljödepartementet
Län Stockholm
Kommun Stockholm
Organisationstyp Statlig förvaltningsmyndighet
Organisationsnummer 202100-1975
Ansvarig minister Andreas Carlgren, miljöminister
Myndighetschef Maria Ågren, generaldirektör
Instruktion 2007:1052
Webbplats www.naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighetmiljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet.[1] Myndigheten, som bildades 1967, sorterar under Miljödepartementet.

Naturvårdsverkets huvuduppgifter är att:

  • vägleda andra centrala, regionala och lokala myndigheter i miljö- och tillsynsfrågor
  • driva mål och ärenden i domstolar och följa hur miljöbalken utvecklas
  • föreslå ändringar i lagstiftningen och andra miljöpolitiska styrmedel
  • övervaka och rapportera om tillståndet i miljön
  • initiera forskning och tillhandahålla kunskap
  • fördela pengar till kalkning av försurade sjöar och vattendrag, skötsel av skyddade områden, kommunernas klimatinvesteringsprogram och efterbehandling och återställning av förorenad mark
  • skydda mark och vatten
  • svara för frågor om jakt och vilt
  • svara för avfallsfrågor

Naturvårdsverket har totalt 550 anställda och leds av en generaldirektör som utses av regeringen.

Generaldirektörer

Källor

  1. 1 § förordningen (2007:1052) med instruktion för Naturvårdsverket.


Personliga verktyg
På andra språk