Timmer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Timmerstockar.

För antalsenheten, se Timmer (räkneord)

Timmer är grova stammar från träd som sågas upp till sågade trävaror.

Här avses oberabetad timmerråvara, för sågat, berarbetat trä se Virke

Svenska förhållanden

I Sverige är timmer, jämte massaved, huvudsortimentet som tas ut vid slutavverkningar och, i mindre utsträckning, även gallringar. Priset för timmer är beroende på dess kvalité, som rakhet och grovlek, men är generellt mycket högre än för motsvarande volym massaved. De stora timmervolymerna i det svenska skogsbruket kommer från tall och gran.

Timmer från lövträd, till exempel björk och ek, kallas för kubb och har historiskt ofta haft svårt att finna avsättning på timmermarknaden.

Klassning av timmer

Timmer mäts in vid industrin av virkesmätare som kuberar och klassar varje enskild stock. Minimimåttet för timmer är femton centimeter under bark i topp. Klenare rundvirke, ner till tolv centimeter, handlas i bland som klentimmer, normalt ingår dock fraktionen, tillsammans med stockar ända ner till fem centimer toppmätt, i massavedssortimentet. Betalningen är starkt beroende på klass. För grantimmer finns det fyra kvalitetsklasser, furan har fem klasser.


Användningsområden för klassat timmer
Klass Trädslag
Tall Gran
1 Högklassigt snickerivirke. Högklassigt snickerivirke.
2 Friskkvistvirke till snickerier, möbler och panel. Friskkvistvirke, främst till paneler och golv.
3 Virke till byggnadssnickerier, till exempel dörr- och fönsterkarmar. Konstruktionsvirke med särskilda krav på hållfasthet och formbeständighet, t ex takstolar.
4 Övrigt snickeri- och byggvirke. Övrigt virke för engångsemballage och motsvarande.
5 Övrigt virke för engångsemballage och motsvarande.

Som exempel kan det nämnas att leveransvirke bestående av granstockar som mätte 26-28 centimeter under bark i topp och var 46 decimeter långa avräknades med 525kr/m³to i klass 1, men bara 380kr/m³to i klass 4, i en representativ prislista för norra Sverige från 2004. För tall var skillnaderna större, i samma prislista och med samma förutsättningar, var priset 865kr/m³to i klass 1 och 380kr/m³to i klass 5.

Personliga verktyg