Danmarks geografi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Karta över Danmark.
Karta över Danmarks orter.

Den här artikeln behandlar Danmarks geografi.

Danmark är beläget i Nordeuropa (Norden) på halvön Jylland och flera öar i Östersjön. Det gränsar till både Östersjön och Nordsjön längst sin 7 314 km långa kuststräcka. Till ytan kan Danmarks jämföras med den sammanlagda ytan av Skåne och Småland eller den amerikanska delstaten Massachusetts eller den kanadensiska provisen Nova Scotia. Danmark har en 68 km lång gräns med Tyskland. Danmark har ett tempererat klimat vilket menas med att vintrarna är milda och blåsiga och somrarna är svala. Terrängen är förhållandevis platt med ett par mindre vågiga slätter. Territoriet Danmark består av ön Bornholm i Östersjön och resten av Danmark men exkluderar Färöarna och Grönland. Kungariket omfattar geografiskt dock de två självstyrande områdena.

Danmarks position ger totalt kontroll över sunden vid Skagerrak och Kattegatt som sambinder Östersjön med Nordsjön. Landets naturtillgångar är petroleum, naturgas, fisk, salt, kalksten, sten, grus och sand.

Geografiska data

Geografiska koordinater: 54 00 N, 10 00 Ö.

 • Gränssträckning på land totalt: 68 km
 • Landgränser: Tyskland 68 km
 • Kustlinjer: 7 314 km
 • Klimat: tempererat; fuktigt och dimmigt; milda vintrar och svala somrar
 • Terräng: lågt och platt med lätt kuperade marker
 • Höjdskillnader:
 • Naturresurser: olja, naturgas, fisk, salt, kalksten, sten, grus och sand.
 • Jordfördelning: (1993)
  • Brukad jord: 60 procent
  • Skog och liknande: 14 procent
  • Annat: 25 procent
  • Obrukat landområde: 4 350 km²
 • Naturrisker: Översvämningar är ett problem i vissa delar av landet, till exempel delar av Jylland samt längs Lollands sydkust. Dessa områden skyddas från havet med ett system av fördämningar.
 • Ekologi:
  • Under debatt: luftföroreningar, förorening från bilar och kraftverk.
  • Kväve- och fosforförorening av Nordsjön.
  • Dricksvatten- och grundvattensföroreningar på grund av jordbruk och rester från bekämpningsmedel.

Öar

Danska öar efter invånartal 1 januari 2006:

 1. Sjælland - 2 115 444
 2. Fyn - 447 060
 3. Vendsyssel-Thy - 303 606
 4. Amager - 160 064
 5. Lolland - 68 224
 6. Als - 51 808
 7. Falster - 43 364
 8. Bornholm - 43 245
 9. Mors - 22 293
 10. Langeland - 13 881
 11. Møn - 10 448
 12. Ærø - 6 863
 13. Tåsinge - 6 155
 14. Samsø - 4 124
 15. Thurø - 3 699
 16. Fanø - 3 143
 17. Læsø - 2 091
 18. Bogø - 1 071
 19. Orø - 937
 20. Fur - 912
 21. Rømø - 677
 22. Fejø - 608
 23. Jegindø - 517
 24. Sejerø - 403
 25. Enø - 284
 26. Agersø - 245
 27. Strynø - 218
 28. Venø - 211
 29. Omø - 187
 30. Aarø - 180

Se även


Personliga verktyg