Jordbruk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Terrasser i Yunnan-provinsen i Kina.

Jordbruk handlar om att utnyttja mark för att kunna producera livsmedel, foder samt råvaror för energi- eller industriändamål.

Sådd är en fas i odling då utsädet sätts i jorden.

Innehåll

Jordbrukets historia

Huvudartikel: Jordbrukets historia

Det är svårt att skilja på födoinsamling och jordbruk. De äldsta kvarlämningarna av förädlade grödor kommer från 9000-talet f.Kr. Vete, råg och flera andra viktiga grödor härstammar från Mellanöstern, och odlades i stor skala i Bördiga halvmånen och Nildalen.

Några viktiga framsteg i jordbrukets historia är plogen, växelbruket, traktorn och täckdiket.

Jordbruket tog en viktig vändpunkt när boskapsdjur började användas i arbetet. Före detta hade människorna endast brukat jorden med hjälp av handkraft.

Jordbruk i världen

Risodling för hand i Bangladesh.

I dag finns stora skillnader i hur jordbruket ser ut i olika delar av världen. I stora delar av tredje världen lever de flesta människor i självhushåll, medan jordbruket i OECD-länderna är mekaniserat och sysselsätter ett par procent av befolkningen. Se FAO.

EU

Huvudartikel: Jordbruk i EU

Se CAP.

Sverige

Huvudartikel: Jordbruk i Sverige

Se Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund.

Typer av jordbruk

Se intensivt jordbruk.

Spannmålsodling

Traktorkärra med halm.
Huvudartikel: Säd

De mest odlade grödorna är olika spannmål (sädesslag, ceralier), som vete, råg, korn, havre, rågvete, ris och hirs.

Djurskötsel

Huvudartikel: Djurskötsel

De viktigaste boskapsdjuren är nötkreatur, svin, får och getter. Dessa föds upp i hela världen.

Plantagebruk

Huvudartikel: Plantage

Ekologiskt jordbruk

Huvudartikel: Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk är en form av jordbruk som förlitar sig på förvaltande av ekosystem och strävar efter att minska eller helt avstå från tillföra material, särskilt viktigt är det att inte tillföra konstgjorda ämnen, som handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ekologiskt jordbruk tenderar att ha lägre intensitet än konventionellt jordbruk. Det är ett förhållningssätt som ser till helheten och avser att åstadkomma ekosystem som kan fortleva mycket länge (hållbart jordbruk), en mångfald av arter (biodiversitet) och levande ekosystem i jorden (matjorden).

I Sverige är de flesta ekologiskt drivna gårdar anslutna till, och kontrollerade av, KRAV. I andra länder förekommer det att statliga institutioner sköter kontrollen.

Kollektivjordbruk

Kollektivjordbruk är ett jordbruk där jorden ägs, arrenderas, eller brukas av ett arbetarkollektiv. Exempel kan vara kibbutzer eller kolchoser, men även andra former finns.

Miljöpåverkan

Jordbruksmark tar i dag upp en stor del av jordens yta och påverkar miljön på flera sätt. Jordbruk är den enskilt största miljöförstörande faktorn bland annat genom:[1]: erosion, övergödning, bekämpningsmedel, köttproduktion, global uppvärmning och markavvattning.

Se även

Externa länkar

Källor

  1. Livestock's long shadow, en rapport från FN:s jordbruksorgan FAO 2007
Personliga verktyg