Fiske

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fiskebåt i Simrishamn.
Fiskare i den indiska delstaten Kerala.

Fiske, fångst av fisk och skaldjur, yrkesmässigt eller som fritidsfiske (dvs. husbehovsfiske med yrkesmässiga redskap). Även hobby och rekreation (se sportfiske). Den som ägnar sig åt fiske kallas fiskare.

Innehåll

Historik

Ursprungligen kunde yrkesmässigt fiske bara idkas i insjöar och vid kuster. Man använde enkla redskap som ljuster, nät och krok med eller utan agn. Under 1800-talet började havsfisket utvecklas och numera används redskap som trål och snörpvad samt elektronisk utrustning (ekolod) för att hitta fisken.

Metoder

Sportfiske

Huvudartikel: Sportfiske

Sportfiske är ett brett begrepp som spänner över fiske som bedrivs för nöjes skull. Det finns flera olika grenar inom sportfisket bland annat mete, jiggfiske , spinnfiske, ismete, jerkfiske, pimpling, flugfiske och havsfiske.

Kommersiellt fiske

Alla havsvattenområden på jordklotet är indelade i ekonomiska zoner. Dessa sträcker sig 200 sjömil från kusterna. Kuststaterna har rätt till naturgångarna och fisket inom sin zon.

Japan, Ryssland, Peru, USA, Indonesien, Chile och Kina står för ungefär hälften av världsfångsten. Nära hälften av världsfisket kommer från Stilla Havet. En tredjedel av all fångst kommer från Nordatlanten.

Alla länder inom EU har fått begränsa fisket då t ex torsken höll på att dö ut. EU bestämmer hur stora fiskekvoter varje fiskare har. De får vare sig inte överstiga sin kvot eller fiska alltför små fiskar enligt EU:s regler för minimimåtten på fångstfisk. ett problem med denna form av begränsning är det att fångad fisk som inte är tillräckligt stor i mycket hög utsträckning (mer än 90%) dör när den släpps tillbaka i havet och därför inte kan föröka sig.

För Sverige är fisket ett viktig näring. Vi har vi har långa fiskrika kuststräckor som Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Varje år fångas fisk och skaldjur, som till exempel skarpsill, sill, torsk, makrill, räkor, för en miljard kronor. 75% av all fångst är foderfisk m.a.o. skarpfisk ss. sill/strömming och skarpsill. Foderfisk mals och torkas till fiskmjöl som sedan blir föda till fisk vid fiskodlingar ellet kan ingå i foder till höns eller svin.

Fisk, som inte ska säljas levande, ska även rensas och frysas direkt efter fångsten på fiskefartygen ute till havs. Färsk fisk kan även direkt efter rensning skäras till filé till försäljning eller för djupfrysning.

Havsfiske

Till havsfiske används speciella redskap, det vanligaste redskapet är trålen. Det finns olika trålar för olika fiskarter. Sill fångas med flyttrål, räkor och torskar (som lever på bottnen) med bottentrål och fiskstim med stora nät ss. ringnot samt snörpvad. Fiskstim hittas med ekolod. Näten läggs ut runt stimmen.

Kustfiske

Till kustfiske räknas fiske med dragnot långrev efter torsk eller bottengarn samt fångst med fisknät efter plattfisk sill sik med flera kustnära arter

Insjöfiske

Även insjöfiske har kommersiellt intresse, till exempel Svenska insjöar bedrivs fiske efter gös och röding med fisknät.

Fiskodling

Akvakultur dvs. fiskodling för sportfiske eller för produktion av matfisk har blivit allt vanligare. Främst odlas regnbåge och andra laxfiskar samt plattfiskar.

Inplantering av främmande arter

.Vid inplanteringen av Nilabborre i Victoriasjön har lett till en nedgång av de ursprungliga arter som levde i sjön.

Källa

Läs mer

Externa länkar


Personliga verktyg