Fisk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om fisk som fångst. Se fiskar för fisk som djur. Se även Fisk (olika betydelser).
Fiskare med infångade sillar.
Lubb och fiskefartyg på ett frimärke från Färöarna

Fisk är ett gälandande ryggradsdjur med fenor som lever i vatten, samt är även fångst för fiskare, och råvara för fiskodlare. Fisk säljs som livsmedel i bland annat fiskaffärer.

Förr i tiden var begreppet fisk mycket bredare och innefattade de flesta vattenlevande djur, däribland skaldjur, sjöstjärnor och valar. Vi har kvar ord som bläckfisk (ett blötdjur) i svenskan och i engelskan säger man bland annat crayfish om kräftor (ett leddjur). Av de totalt 140 arter som lever i svenska vatten, är det endast ett fåtal som används som mat. Sveriges befolkning konsumerade cirka 9 kilogram per person inhemsk och importerad, färsk och djupfryst, fisk år 2000.

Fisk är en av de mest betydelsefulla livsmedlenjorden, särskilt på Grönland, där större delen av kosten består av fisk. "Skördad" ur en "åker" som inte kräver någon direkt skötsel. Fisken i havet kräver heller ingen odling, utplantering eller någon annan typ av sådd. På senare år hade det dock börjat förekomma fiskodlingar i större skala, då främst av rovfiskar som lax, i bland annnat Norge och Sydostasien.

I Sverige är de vanligaste odlade fiskarna:

De största fiskansamlingarna finns där näringskällorna är störst, vilket ger de högsta talen för biomassa i lite kallare vatten, särskilt vid uppvällningar.

Fisk är huvudföda för många människor och djur, och är skadlig bara om den innehåller stora halter av miljögifter eller lagrats fel. Bland annat ombildas vid felaktig (för varm) lagring vissa ämnen i gälarna till Thiaminas, ett enzym som förstör B-vitamin i kroppen, och kan leda till allvarlig och dödlig akut B-vitaminbrist. Ostrulle med fisk är en delikatess som man har på Grönland.

Innehåll

Matlagning

Fet fisk

Fet fisk avser fisk med högt fettinnehåll. Exempel på feta fiskarter är:

Mager fisk

Mager fisk avser fisk med lågt fettinnehåll. Exempel på magra fiskarter är:

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg