Wiktionary

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Wiktionary är ett av Wikimedias projekt, och därmed ett systerprojekt till encyklopedin Wikipedia. Projektets mål är att skapa en fri mångspråkig ordlista genom frivilliga bidrag från dess läsare. Samma wiki-programvara, MediaWiki, används för Wiktionary som på alla andra Wikimediaprojekt.

Innehåll

Historik

Den ursprungliga idén tillskrivs Daniel Alston, och den första versionen av Wiktionary — den engelskspråkiga — startades den 12 december 2002. De polska och franska versionerna följde därnäst den 29 mars 2004, och runt den 1 maj samma år startades ett stort antal ytterligare, däribland den svenskspråkiga som fick sina första artiklar den 2:a.

OmegaWiki (WiktionaryZ)

Under hösten 2004 - början av 2005 fördes ett förslag fram om att samtliga wiktionaryer skulle samlas i en enda databas som till sin uppbyggnad är bättre avpassad för den högre grad av struktur som förekommer i en ordlista eller ordbok än i en encyklopedi, vilket var det ursprungliga användningsområdet för den databas och den mjukvara som "ärvdes" från Wikipedia. Eftersom detta skulle ställa så pass nya och annorlunda krav på mjukvaran så sökte man, och fick, ett stipendium för att avlöna en programmerare som skulle implementera en utvidgning av MediaWiki-mjukvaran — kallad Wikidata. Det nya ordliste-projektet fick arbetsnamnet "Ultimate Wiktionary", medan det namn som antogs när den första prototypen av mjukvaran togs i drift i slutet av april 2006 blev WiktionaryZ, vilket dock senare ändrades till OmegaWiki.

Vad som är speciellt med OmegaWiki

Bland annat ska OmegaWiki vara noggrannare med att få med alla språk, det ska finnas stöd för teckenspråk, det ska finnas större möjligheter att ange relationer mellan olika ord.

Målet

Wiktionarys mål är enormt: att på varje språk definiera varje ord. Till detta mål är det ännu (2006) långt kvar; den franska versionen—som för närvarande är den största—hade i maj 2006 drygt 175.000 sidor. Hur många ord detta motsvarar är svårt att uppskatta, då många sidor innehåller definitioner på flera olika ord från olika språk. Vid samma tillfälle hade den svenska wiktionaryn (som var en av de 15 största) dryga 9000 sidor.

Se även

  • Wiktionary small.svg Se även ordet "Wiktionary" på svenskspråkiga Wiktionary.
Personliga verktyg