Naturgas

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
En cistern för naturgas

Naturgas, fossilgas, äldre benämning jordgas, är en blandning av gaser, främst kolväten så som metan, som finns i jordskorpan. Naturgas utvinns främst ur separata gasfyndigheter i jordskorpan, eller i samband med oljeutvinningen.

Innehåll

Användning

Naturgas används framför allt som bränsle i kraftverk och värmeverk, och som råvara till plast. Den kan ersätta stadsgas som bränsle i gasspisar. Naturgas kan även användas som fordonsbränsle, exempelvis för stadsbussar och personbilar. Sovjetunionen experimenterade med flygplan Tupolev Tu-155 och helikoptrar som Mil-17 drivna med naturgas.

Miljöproblem

Många miljövänner vill använda benämningen fossilgas, för att markera att gasen är ett fossilt bränsle med samma grundläggande miljöproblem som kol och petroleum. Eftersom metan innehåller fyra gånger flera väteatomer än kolatomer (den kemiska formeln är CH4) är koldioxidutsläppen ungefär hälften så stora som vid förbränning av olja och kol. Dock är metan också en växthusgas som är mycket potentare än koldioxid, och som omvandlas till koldioxid i atmosfären.

Distribution

Naturgas transporteras i huvudsak genom rörnät (så kallade pipelines), eller i flytande form (LNG) i speciella tankfartyg eller lastbilar. För att kondensera gasen till vätskeform krävs stora och avancerade anläggningar, varför denna metod främst används för transport över långa avstånd. Exempel på detta är transport från Indonesien till Japan. Inom Europa finns ett rörnät som utgår ifrån importhamnar. För mindre mängder används även en metod där man transporterar gasen under tryck, så kallad CNG.

Sveriges naturgasstamnät sträcker sig endast ifrån västra Skåne upp till Göteborg; Stockholm är inte anslutet.

Se även

Personliga verktyg