Fossil

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Fossil, är en geologisk term. För datatermen FOSSIL, se Fido Opus Seadog Standard Interface Layer


Fossil

Fossil (av latin fossus, "uppgrävd") är djur eller växtdelar som har blivit bevarade på något sätt, genom snabb begravning så att inte olika nedbrytningsprocesser sönderdelat organismerna. Det krävs således någon form av (större eller mindre) katastrof för att ett fossil skall bildas. Det finns olika sätt som djur och växter kan fossileras på. De kan t ex bli petrifierade, bevarade i bärnsten, förkolnade eller mumifierade. När endast spår efter en organism påträffas kallas detta för spårfossil. Det kan exempelvis vara kryp och grävspår eller koproliter. Läran om spårfossil kallas för ichnologi, inte att blanda samman med ichtyologi.

De fossil som många tror är äldst på jorden, vilka anses vara över 3 miljarder år, är lämningar efter vad man tror är cyanobakterier (tidigare kallade blågröna alger) och ibland i form av s k stromatoliter). Det är dock tveksamt om alla stromatoliter verkligen är fossil[1]. Fossil används främst för att datera olika bergarter och för att förstå jordens och livets historia.

Tolkning av fossil

Det som är helt säkert är att fossilen ligger begravda i den ordning de dog och begravdes. I dag finns dock ett paradigm, ett sätt att tänka, som gör att de flesta tror att fossilen visar i vilken ordning djur och växter uppkom. Det sistnämnda paradigmet är dock mycket osäkert. Detta visas bland annat av att man hela tiden hittar samma sorts fossil på nya platser och även levande (s k levande fossil), till exempel hittar man större däggdjur tillsammans med dinosaurier, vilket alltså inte är vad man kunde förvänta sig om fossilen visar ordningen för deras uppkomst.

Genom att studera fossil kan man bland annat förstå tidigare ekosystem på jorden och klimatets påverkan på växter och djur. De som arbetar med fossil kallas för paleontologer.

Se även


Personliga verktyg