Lista över vattendrag i Sverige

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sveriges talrika vattendrag är en mycket viktig naturresurs både ur energi-, vattenförsörjnings-, fiske- och rekreationssynvinkel. Vart man än reser i landet, korsas vägen av vattendrag, i norr ofta med drickbart vatten. Trots många föroreningar och kraftverksutbyggnader är vattendragen dessutom i regel fiskförande, och somliga är verkliga eldoradon för fritidsfiskare.

Större vattendrag kallas i allmänhet floder, de mindre åar och bäckar. Men floderna i Skandinavien har namn av älvar, åar och strömmar. I Norge och norra Sverige och Finland kallas de älvar, ned till Göta älv och Dalälven. Medan de i Danmark och södra Sverige och Finland kallas åar eller strömmar.

Storleksmått på vattendrag är deras längd i kilometer, deras vattenföring vid utloppet i kubikmeter per sekund och storleken av deras avrinningsområde i kvadratkilometer.

Följande listor över Sveriges vattendrag går medurs från norr till söder, inklusive biflöden.

Alfabetisk förteckning:

Personliga verktyg