Motala ström

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Motala ström genom Norrköping, maj 2006.

Motala ström är en flod (eller stor å) i Östergötland. Den rinner från Vättern till Östersjön.

Strömmen börjar i Motala, och rinner österut via sjön Boren och tätorterna Borensberg och Ljungsbro ut i sjön Roxen (under denna del av sträckningen är den parallell med Göta kanal). Den fortsätter norrut vid Norsholm via Skärblacka till sjön Glan. Därifrån rinner den österut genom Norrköping och mynnar i Bråviken (Östersjön) vid Loddby. Strömmens totala längd är ca 100 km räknat från Vättern till Östersjön. Om man räknar längden från Huskvarnaåns källor, och alltså räknar in hela Vättern i längden, kommer man upp i hela 285 km.[1] Det totala avrinningsområdet är 15 481 km2,[2] vilket är näst störst i Götaland (störst avrinningsområde har Göta älv). Vid mynningen i Norrköping är medelvattenföringen 92 m3/s. Motala ströms största tillflöden är Svartån och Stångån från söder (bägge mynnar i Roxen) samt Finspångsån från norr (mynnar i Glan).

I Norrköping har strömmen varit av stor betydelse, då man ända sedan medeltiden har nyttjat dess forsar för kvarnar och industrier av olika slag. Inte enbart denna kuststad har lagt vikt åt vattendraget, åtminstone sedan medeltiden har man byggt vid denna vattenled till det inre Östergötland mängder av fästen och herresäten för behålla kontrollen över vilka som har farit på den, men även för att själva kunna använda sig av Motala ström. T ex är Charlottenborg, Kungs Norrby, Ljungs slott, Norsholms herrgård, Ringstaholm, Borg, Himmelstalunds herrgård och Johannisborg belägna vid dess strand, även det forna Norrköpingshus låg vid den dåvarande vattenspegeln, och idag indirekt via strömmens lopp genom sjöar från Vättern till Östersjön även Ulvåsa, Stjärnorps slott och Grensholm.

Det är även intressant att notera att en hällristning i Norrköping, vilka de flesta är inristade vid Motala ström, har ett motiv som visar hur ett par hästar drar en båt, eventuellt över eller förbi forsarna, i strömmen. På ett liknande sätt som namnet Drag i Norrköping - vilket hos gemene man lever kvar i Drags fabriker - berättar om hur forna bebyggare och resenärer i denna del av Östergötland drog båtar på land såsom vikingarna för att komma förbi forsarna. Ett tecken på att man länge har använt Motala ström till att resa på.

Strömmens sträckning genom staden kallades Norrköpings ström i cirka femhundra år, men tillkomsten av Göta kanal, vilken under Baltzar von Platens ledning började byggas i Motala, fick samtiden att ändra namnet till Motala Ström. Detta trots att Norrköping aldrig har kontakt med kanalen. I Norrköping har man föreslagit kommunfullmäktige att återta namnet Norrköpings ström. Norrköpingsborna kallar i regel sin ström för "Strömmen".[3]

Den rödlistade fisken asp finns i Motala ström [4].

Innehåll

Kraftstationer

I Motala ström finns sju vattenkraftverk som alla är i Tekniska Verkens ägo.

Namn Fallhöjd (m) Effekt (kW)
Motala 15,3 12 000
Borensberg 6,8 5 500
Malfors 28,3 21 000
Nykvarn 4,0 -
Älvås 2,3 1 500
Skärblacka 9,0 10 500
Fiskeby 2,5 3 500[5]

Bildgalleri

Källor

Referenser

  1. Vattendragsregister (SMHI)
  2. Län och huvudavrinningsområden i Sverige (SMHI)
  3. "Det hette ju Norrköpings ström redan under 1100-talet" Anna Linden, Östgöta Correspondenten 2006-12-06
  4. Asp (Aspius aspius) i sjöar vattendrag inom Finspångs, Linköpings och Norrköpings kommuner (pdf)
  5. ”Vattenkraft”. Tekniska verken. 2005. http://www.tekniskaverken.se/tekniskaverken/hushall/vattenkraft/vattenkraft.html. Läst 2005-02-17. 
Personliga verktyg