Ronnebyån

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ronnebyån är en å i Blekinge och södra Småland och är cirka 85 km lång räknat från sjön Rottnen. Om man räknar längsta tänkbara sträcka från källflöde till havet blir ån 117 km lång. Avrinningsområdet är 1 114 km2. Av detta är 70% skog, 8% vatten, 5% åkermark, 2% betesmark, 2% tätortsmark och 13% övrig mark. Medelvattenföringen vid mynningen är ca 8 m3/s. I registret över Sveriges huvudavrinningsområden är Ronnebyån nr 82.

Ån rinner upp i sjön Rottnen (149 m.ö.h.) i Lessebo kommun och rinner sedan söderut in i Tingsryds kommun, genom Knäsjön, Veden, Hammaren, Viren. Ån rinner sedan genom Bastsjön, Hobergssjön, Sandsjön, Krokfjorden, Tattamålasjön och Rötlången, varvid den runnit in i Ronneby kn. Därefter rinner den genom tätorten Kallinge och in i Ronneby där den rinner nedför ett vattenfall, förbi Stadshuset och runt centrum, därefter åter igen söderut förbi Ronneby brunn och ner till Ronnebyhamn där den mynnar ut i Ronnebyfjärden och Östersjön.

I nedersta delen av Ronnebyån går en kort tid på sommaren guidade båtturer.

Karlsnäsgården kan man under sommarperioden hyra kanoter för paddling i Ronnebyån. Sedan 2005 finns öven en vandringsled mellan Karlsnäsgården och Ronneby som går till stora delar längs ån.

Fiskarter

I ån lever abborre, braxen, bäcköring, gädda, gös, sutare och ål. Nedre delen är känd för sitt regnbågsfiske.

Se även Blekinges andra åar

Externa länkar

Personliga verktyg