Sveriges rättsväsen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sveriges rättsväsen är en samlande benämning på dem, som ansvarar för rättsäkerhet och rättstrygghet.

Det svenska rättsväsendet upprätthåller svensk lag bland annat genom att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Domstolar och myndigheter är organiserade under justitiedepartementet. Totalt kostade det svenska rättsväsendet 30,7 miljarder år 2007 [1].

Domstolarna utgör stommen i rättsväsendet. För Sveriges domstolar finns det en särskild administrativ myndighet, Domstolsverket, som lyder under regeringen.

Rättsväsendet omfattar Polisen , Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Även andra myndigheter som Rättsmedicinalverket och Kronofogdemyndigheten har uppgifter inom rättsväsendet, liksom Brottsoffermyndigheten, som samlar och sprider information och forskningsresultat.

Till rättsväsendet bör räknas Advokatsamfundet, som inte är en myndighet men har offentligrättslig ställning genom att dess stadgar fastställts av regeringen enligt 8 kap rättegångsbalken.[2] Den som är misstänkt för ett allvarligt brott och den som är frihetsberövad har alltid rätt att få en offentlig försvarare, i allmänhet en advokat, förordnad. För den som saknar ekonomiska möjligheter att ta till vara sin rätt finns möjlighet att få rättshjälp. Se [3]

När det gäller tvister mellan konsumenter och näringsidkare finns det en möjlighet för konsumenterna att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden.

I Sverige förekommer det också att tvister inom näringslivet avgörs av skiljemän. Skiljeförfarandet är en form av privat rättskipning. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är ett av världens främsta institut för tvister mellan företag i västvärlden och företag i Kina, Ryssland, Ukraina, Kazakstan m fl länder. [4]

Kriminalvården är det statliga verk som handhar svensk kriminalvård och därmed verkställande av straff.

Kontroll av myndigheterna utövas av Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och de centrala förvaltningsmyndigheterna.

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården granskar att arbetet inom de områden, som de har tillsyn över, bedrivs i överensstämmelse med uppdragen från riksdagen och regeringen.

Innehåll

Myndigheter inom det svenska rättsväsendet


Referenser

Noter

  1. regeringens webbplats
  2. 8 kap. Rättegångsbalken (1942:740)
  3. http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____741.aspx
  4. http://www.cci.se/se/Tjanster/Skiljedomsinstitut/

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk