Lista över svenska krig

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Detta är en lista över de krig som Sverige har deltagit i under nya tiden (från 1521).

Tid Namn Parter Fred Anmärkningar
1521-1523 Gustav Vasas befrielsekrig Sverige och Danmark Malmö recess Sverige lämnar Kalmarunionen
1534-1536 Grevefejden Lübeck och Danmark Sverige stödjer Danmark
1554-1557 Stora ryska kriget Sverige och Ryssland Freden i Novgorod
1563-1570 Nordiska sjuårskriget Sverige och Danmark Freden i Stettin Sverige tvingas betala Älvsborgs första lösen
1570-1595 Nordiska tjugofemårskriget Sverige och Ryssland Freden i Teusina
1598-1599 Kriget mot Sigismund Hertig Karl och Sigismund Sveriges sista inbördeskrig
1600-1629 Andra polska kriget Sverige och Polen Stilleståndet i Altmark Sverige erövrar Livland
1609-1610 De la Gardieska fälttåget Sverige och ryska upprorsmän samt Polen De la Gardies dagtingan Svenskarna intar Moskva
1610-1617 Ingermanländska kriget Sverige och Ryssland Freden i Stolbova Sverige utestänger Ryssland från Östersjön
1611-1613 Kalmarkriget Sverige och Danmark Freden i Knäred Sverige tvingas betala Älvsborgs andra lösen
1618-1648 Trettioåriga kriget Flera stater Westfaliska freden Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen
1643-1645 Torstensons krig Sverige och Danmark Freden i Brömsebro Sverige erövrar Gotland, Ösel, Härjedalen med Idre och Särna,
Jämtland och Halland på 30 år
1653-1654 Första bremiska kriget Sverige och Bremen Recessen i Stade
1655-1661 Nordiska kriget Sverige och flera stater Freden i Roskilde, Freden i Köpenhamn med flera Sverige erövrar Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm från

Danmark, Bohuslän och Trondheims län från Norge. Sverige avträder Bornholm och Trondheims län 1660

1665-1666 Andra bremiska kriget Sverige och Bremen Traktaten i Habenhausen
1675-1679 Skånska kriget Sverige och flera stater (framförallt Danmark) Freden i Lund med flera Svenskarna besegrar danskarna i
slaget vid Lund 1676
1688-1697 Pfalziska tronföljdskriget Sverige med flera stater och Frankrike Freden i Rijswijk
1700-1721 Stora nordiska kriget Sverige och flera stater Freden i Nystad De svenska besittningarna i Baltikum förloras
1741-1743 Hattarnas ryska krig Sverige och Ryssland Freden i Åbo
1757-1762 Pommerska kriget Sverige med flera och Preussen Freden i Hamburg
1788-1789 Teaterkriget Sverige mot Danmark Den danska neutralitetsdeklarationen 1789 Som hjälpmakt till Ryssland (Gustav III:s ryska krig) krävdes inget formellt fredsavtal av Danmark
1788-1790 Gustav III:s ryska krig Sverige mot Ryssland Freden i Värälä Svenska flottan besegrar den ryska i andra slaget vid Svensksund medan de svenska marktrupperna i Finland misslyckas att med att besegra den ryska armén. Fred sluts på status quo.
1805-1810 Svensk-franska kriget 1805-1810 (Första napoleonkriget) Sverige med flera och Frankrike Freden i Paris 1810
1808-1809 Dansk-svenska kriget 1808-1809 Sverige och Danmark Freden i Jönköping Status quo ante bellum
1808-1809 Finska kriget Sverige och Ryssland Freden i Fredrikshamn Sverige avträder Finland till Ryssland
1810-1812 Kriget mot Storbritannien Sverige och Storbritannien Freden i Örebro Kriget fördes endast på papper, helt utan stridshandlingar
1813-1814 Andra napoleonkriget Sverige och Frankrike/Danmark Freden i Paris 1814
Freden i Kiel
Sverige erövrar Norge från Danmark
1814 Fälttåget mot Norge Sverige och Norge Konventionen i Moss Sverige tvingar Norge i union

Se även


Sveriges historia

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk