Svensk politik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
WIKIPEDIA GER INGA MEDICINSKA RÅD


Allmänt förbehåll
Använd Wikipedia på egen risk!
Wikipedia ger inga medicinska råd
Wikipedia ger inga juridiska råd
Wikipedia innehåller material som kan ses som stötande

Wikipedia innehåller många artiklar om medicinska ämnen. Det finns ingen som helst garanti att några av dessa artiklar är riktiga och/eller korrekta. Det finns absolut ingen försäkran om att några påståenden i några artiklar som behandlar något medicinskt ämne är sanna, riktiga eller precisa. Även om något påstående inom det medicinska området är riktigt, så är det kanske inte giltigt för dig eller dina symptom.

Den medicinska information som tillhandahålls på Wikipedia är, i bästa fall, allmängiltig och kan inte ersätta råd som ges av medicinsk personal, till exempel läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

Ingen av Wikipedias artikelförfattare, administratörer, utvecklare, sponsorer eller någon med anknytning till Wikipedia har något ansvar för resultat eller följder av försök att använda någon information eller desinformation på denna webbplats.

Ingenting på Wikipedia.org eller något av projekten på Wikimedia Foundation Inc. ska ses som något försök att ge medicinska råd eller på något annat sätt utöva medicinsk praktik. Därför ska du aldrig använda Wikipedia som enda källa för dina beslut angående din hälsa. Vid mediciniska besvär krävs ett besök hos din läkare.

Naturligtvis uppmuntras du att bidra med innehåll i medicinska artiklar och du får använda allt material du hittar här på Wikipedia under GNU Free Documentation License.

Personliga verktyg