Sjukvård

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Se även vård (folktro).

Sjukvård kallas verksamhet ägnad att professionellt omhänderta sjuka och skadade. För lättare sjukdomar och skador kan vuxna i allmänhet vårda sig själva. Det benämns då egenvård.

Innehåll

Sjukvård i Sverige

I Sverige bedrivs sjukvården främst i landstingskommunal regi. Landstingsfullmäktige beställer den omfattning som vården skall ha inom landstinget eller regionen och fastställer kostnaden för den beställda vården. Verkställigheten styrs av nämnder och styrelser som tillsätts med representanter från de politiska partierna enligt valresultatet. Men det finns också privata alternativ, som är anslutna till den skattefinansierade hälso- och sjukvården. Helt privat finansierad vård finns också i Sverige, men då de flesta betalar mellan 10 och 15 kronor per 100 kronor i landstingsskatt, utnyttjas denna vård endast i liten utsträckning.

Sjukvård bedrivs som öppen eller sluten vård. Öppen vård innebär att den sjuke inte blir inlagd på en vårdavdelning, utan undersöks och behandlas på t ex en sjukhusmottagning eller en vårdcentral. Den andra vårdformen, den slutna, avser vård med en patient som är inskriven på en klinik.

I takt med den tekniska utvecklingen på vårdområdet har behovet av sluten vård minskat. T ex får numera föräldrarna lämna förlossningsavdelningen så snart de vill, även om personalen rekommenderar att familjen stannar några timmar för att barnet ska undersökas innan hemresan. En knäoperation kräver idag bara att patienten stannar tills bedövningen släppt och någon övernattning behöver inte ske. Två timmar efter en grå starrsoperation kan den opererade lämna sjukhuset. En del av den slutna vård man förr i tiden ansåg som nödvändig har senare visat sig vara direkt skadlig. Nyförlösta kvinnor tvingades ligga till sängs i upp till ett par veckor och nyopererade fick stanna i sängen lika länge. Besökstiderna på sjukhus var strängt reglerade då besök av anhöriga ansågs störa läkningen och ordningen.

Många enklare undersökningar och behandlingar kan också utföras på vårdcentralerna, som samarbetar nära med sjukhusklinikerna. Tydligast framgår möjligheterna till samverkan mellan egenvård-primärvård och sluten sjukhusvård vid fall med s.k. hemsjukvård. Sjuka kan idag få intravenösa behandlingar i hemmet med hjälp av distriktssköterskor. Likaså har många njursjuka fått dialysapparater som de sköter själva.

Privat sjukvård i Sverige

Det är även i Sverige tillåtet med sjukvård i privat regi. Privata sjukhus kan ta emot patienter vars vård betalas av något landsting, av patienten själv eller genom en privat sjukvårdsförsäkring som patienten tecknat.

Sjukvård i Europa

Enligt ett direktiv från europeiska kommissionen [1] har alla europeiska medborgare rätt till sjukvård i flertalet av de andra europeiska länderna. Detta gäller för närvarande följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Rumäninen, Ryssland, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern, Österrike.

Websidor relaterade till sjukvård och hälsa

Det finns i dagsläget flera webbsidor där privatpersoner kan söka vård, t.ex. GoDoc.se.

Se även

Personliga verktyg