Östeuropa

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Karta över det svårdefinerade Östeuropa. För att förstå bilden; Svart gräns: Kapitalismens östfront under kalla kriget
Grå gräns: Sovjetunionens före detta västgräns
Mörkröd färg: Dagens Ryssland
Rödfärg: Ortodoxa länder där man talar slaviska språk.
Brun färg: andra slaviska länder
Mörkorange färg, Ortodoxa före detta kommuniststater med icke-slavisk språkmajoritet (Rumänien)
Orange färg: Övriga före detta realsocialistiska stater
Rosa: Ortodoxt land som aldrig varit socialistiskt (Grekland)

Östeuropa omfattar den östra delen av Europa, men är inte helt väldefinierat ens som geografisk region. Svenska UD betraktar endast Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Moldavien som Östeuropa.

En annan definition är de slaviska och baltiska länderna plus Ungern, Rumänien och Albanien. Denna definition knyter an till förhållandena under det kalla kriget, och inkluderar flera länder som idag definitivt betraktar sig själva som centraleuropeiska.

Man kan också se Östeuropa som den östkyrkliga delen av Europa. Då ingår Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Grekland, Makedonien, Serbien och Montenegro.

Östeuropa omfattar alltid:

Ibland inräknas:

Det förekommer att följande länder inkluderas:

Kalla kriget

Under kalla kriget var Östeuropa benämningen på de länder i Europa som tillhörde Sovjetunionens inflytelsesfär. Förutom Sovjetunionen innefattade detta även Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland; jämför Östblocket. Ibland räknades även Jugoslavien och Albanien in, eftersom de var styrda av partier som förklarade sig kommunistiska, fastän de stod utanför Warszawapakten och utanför Sovjetunionens kontroll. Denna beteckning var helt politisk. Finland och Grekland räknades sällan till Östeuropa även om de ligger långt österut.

Se ävenPersonliga verktyg