Sibirien

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Sibirien (olika betydelser).
Bajkalsjön i södra Sibirien.

Sibirien (ryska: Сибирь) är ett vidsträckt geografiskt område som utgör större delen av norra Asien. Sibirien avgränsas i väst av Uralbergen, i norr av Norra ishavet, i öst av Stilla havet och Berings hav (enligt en annan uppfattning Verchojanskbergen) och i syd av stäppen och öknarna (främst Gobiöknen) i Kazakstan, Mongoliet och norra Kina, samt i det sistnämnda via floden Amur mot Manchuriet i sydöst. Sibirien är ungefär 13,1 miljoner km² stort, men det bor endast cirka 3 invånare per km² i området. Den största staden är Novosibirsk.

Större delen av Sibirien tillhör i dag Ryssland (varav den administrativa regionen Sibirien upptar större delen, men inte hela). De sydvästligaste delarna tillhör Kazakstan.

Det geografiska Sibirien i rött, med det ryska federala distriktet (generalguvernementet) Sibirskij i mörkare färg.

Innehåll

Namnets ursprung

Namnet Sibirien ursprung är omstritt. Vissa anser det härstamma från turkiskan, där ursprungsordet skulle betyda "det sovande landet". Andra, såsom Pamela Kyle Crossley, professor i historia vid Dartmouth College, menar att det var Ryssland som döpte området efter det kinesiska folkslaget Sibe (Xibe).

Geografi

Sibiriens yta är cirka 13,1 miljoner km². Detta motsvarar 77 procent av hela Ryssland. Skillnaden mellan Sibirien och de västra delarna av Ryssland är enorm, både geografiskt, industriellt och till viss del kulturellt. Endast 10 procent av landet är uppodlat, och majoriteten av dessa agrara områden ligger inom den europeiska delen. Den västsibiriska slätten öster om Uralbergen saknar i stort sett skog, på grund av det moränlandskap som dominerar i området. Vid gränserna mot Kina och Mongoliet sträcker sig massiva bergskedjor, bland annat Altajbergen, Changajbergen samt lilla och stora Hinggan.

Landskapet i Sibirien genomsyras främst av tundra där vegetationen är skral med främst mossor, lavar, gräs och ljungväxter. I de norra delarna råder permafrost vilket innebär en ständig tjäle i jorden. Något som i sig försvårar bebyggelse. Längre söder ut ligger Tajgan, världens största sammanhängande skogsbälte. Detta enorma skogslandskap innehåller främst barrskog.

Floder

Genom Sibirien drar sig mängder av större och mindre floder fram.

Större floder i Sibirien:

Sjöar

Ett antal större sjöar ligger eller gränsar till Sibiren, bland andra

Städer

Större städer i Sibirien:

Klimat

Sibiriens klimat är mycket strängt, vilket gör Sibirien till det troligen kallaste av människor bebodda området i världen. Under vintern utvecklas ett mycket mäktigt högtryck över Sibirien, vars kalla vindar strömmar ut över den asiatiska kontinenten. Det är inte ovanligt att temperaturen sjunker till 40-50 minusgrader på vintern, särskilt stränga vintrar är det i inlandet. I den lilla byn Ojmjakon har man uppmätt norra halvklotets lägsta temperatur (–71,2 °C). Somrarna är korta, men på grund av det extremt kontinentala klimatet relativt varma, och dagstemperaturerna stiger då ofta till över 20 plusgrader. Även i de centrala delarna har temperaturer runt 35 grader uppmäts. Vid ishavskusten håller sig emellertid dygnsmedeltemperaturen under juli runt 4 grader. De varma men korta somrarna räcker på de flesta håll inte till för att ta bort tjälen, och i stora delar av Sibirien råder permafrost. Denna bidrar till att försvåra bebyggelse. När de översta lagren på sommaren tillfälligt tinar upp förvandlas stora arealer till träskmarker. Nederbörden är låg och det mesta faller under sommaren, men på grund av de låga temperaturerna är avdunstningen vanligen mycket låg.

Historia

De första människorna tros ha kommit till Sibirien runt 10 000 f.Kr.[källa behövs]Ryssar började kolonisera Sibirien på 1500-talet. År 1639 nådde de fram till Stilla havet.

Administrativa områden

Sibirien är ett mycket stort geografiskt område inom vilket det finns många olika folkslag och regionala diversiteter. Därför har Sibirien flera olika typer av administrativa indelningar. Sibirien delas in i ett antal generalguvernement. Dessa är Sibirskij, Uralskij och Sacha, som är en del av Dalnevostotjnyj. Dessa delas i sin tur in i federationssubjekt.

Inom dessa guverment delas även områdena in andra, mindre administrativa områden, krajer, delrepubliker oblaster och okruger. I Sibiren finns:

Se även


Personliga verktyg