Mongoliet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Монгол улс
Mongol uls
Mongoliets flagga
Flagga Statsvapen
Valspråk: inget
Nationalsång: Bügd Najramdach Mongol
Mongoliets läge
Huvudstad Ulaanbaatar
47° 55' N, 106° 53' E
Största stad Ulaanbaatar
Officiellt språk mongoliska
Statsskick
president
premiärminister
republik
Nambaryn Enchbajar
Sandzjaagijn Bajar
Självständighet
 • Deklarerad
 • Erkänd
från Kina

11 juli 1921
Yta
 • Totalt
 • Vatten

1 565 000 km² (18:e)
0,6%
Folkmängd
 • Totalt
 • Befolkningstäthet

2 832 224 (134:e)
1,8 inv/km² (193:e)
BNP (PPP)
 • Totalt
 • Per capita
(2003)
$1 188 milj (150:e)
Valuta tögrög (MNT)
Tidszon UTC+7, +8
Topografi
 • Högsta punkt

 • Största sjö

 • Längsta flod

Najramadlin Orgil
4 374 m ö.h.
Uvs Nuur
km²
Selenga
km
Nationaldag 11 juli
Landskod MN, MNG
Landsnummer 976

Mongoliet (på mongoliska Монгол улс) är en stat belägen i det inre av Asien, mellan Ryssland i norr och Kina i söder. Landet är indelat i 21 provinser (ajmag) samt stadsområdet runt huvudstaden Ulaanbaatar. Mongoliet har också varit känt som 'Yttre Mongoliet' för att skilja det från Inre Mongoliet som är ett autonomt område i Kina. De milsvida öknarna och stäpperna, och ett klimat med våldsamma temperaturskillnader och en glest utspridd befolkning som fortfarande till viss del består av nomadiska boskapsherdar - allt är faktorer som bidragit till att hålla landet avskuret från det moderna samhället. Historiskt sett kan emellertid Mongoliet se tillbaka på tider av kulturell och politisk blomstring. På 1200-talet enade Djingis khan (1162 - 1227) de mongoliska folkstammarna och grundade världshistoriens största rike, som sträckte sig från Östeuropa till Stilla havet och i söder ned till den norra delen av en indiska subkontinenten. Det mongoliska riket föll samman 1368, då Mongoliet kom under kinesiskt herravälde. Efter revolutionen och inbördeskriget i Ryssland (1918 - 1922) fördrevs kineserna från landet, och 1924 utropades Mongoliet till en folkrepublik efter sovjetiskt mönster. 1961 blev landet medlem av Förenta Nationerna. Idag efter drygt 70 års socialism i skuggan av Sovjetunionen, försöker landet etablera en demokratisk regeringsform.

Geografiskt sett kan Mongoliet indelas i två huvudregioner. Den nordvästra delen domineras av Mongoliska Altaj (Mongol Altayn Nuruu), Changaj (Hangayn Nuruu) och Gobi Altaj (Govi Altayn Nuruu). Här växlar landskapet mellan höga bergskedjor (som reser sig över 4 000 meter över havet) och vidsträckta så kallade intermontana bäckenområden med talrika saltsjöar. Stora grässtäpper används till betesmarker åt väldiga hjordar av nötkreatur och får, och här odlas även vete. I Altajs högländer i nordväst är bergssluttningarna täckta av barrskogar. Den andra huvudregionen omfattar landets södra delar. Den består av vågig halvöken och stäpp, som genomkorsas av sänkor med saltsjöar och saltträsk; i söder omfattar regionen även stora delar av den steniga Gobiöknen.

Även om fler invånare numera bor i städer eller tätorter än på landsbygden kan man ännu träffa på många nomader. Kreatursuppfödning (getter, får, jakar, kameler och hästar) är fortfarande stommen i det traditionella näringslivet. Det är också orsaken till att Mongoliet har flest antal kreatur per invånare i världen. Boskapsskötseln står för mer än två tredjedelar av landets totala produktion. Under den socialistiska perioden vidareutvecklades textil- och livsmedelsindustrin., och i samarbete med Sovjetunionen och COMECON/SEV ("Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd") satsade man på exploateringen av mineraltillgångar som koppar, molybden och kol. Mongoliet är dessutom världens största leverantör av flusspat.

Numera har man stiftat nya lagar som ska reglera mineralutvinning, turism och ekonomisk planering. Mongoliet är fortfarande beroende av finansiellt bistånd från utlandet, eftersom bortfallet av det tidigare stödet från Sovjetunionen är mycket kännbart. Hittills har man dock inte lyckats hitta några finansiärer för att kunna påbörja utvinningen av de stora olje- och naturgasreserverna.

Innehåll

Historia

Huvudartiklar: Mongoliets historia

I början av 1200-talet erövrade mongolerna under Djingis khan och hans efterföljare stora delar av Centralasien, Persien och Kina. Mongolväldet var under sin blomstringstid världens största imperium någonsin, och inget rike har sedan dess slagit det i landområden eller befolkningsmängd. Det var dock relativt kortlivat som stormakt och splittrades snabbt.

I den officiella kinesiska historieskrivningen beskrivs det mongoliska väldet som att en kinesiska minoritet grep makten i Kina, och sedan utvidgade det kinesiska väldet. Perioden för det mongoliska väldet uppfattas därför i Kina som en kinesisk storhetstid, då Kina sträckte sig från Asien till Europa, snarare än som en tid av kinesisk politisk underkastelse under mongolerna.

Mongoliet blev kinesiskt på 1600-talet men återfick sin självständighet i samband med den kinesiska revolutionen år 1911. Kineserna gick återigen in i landet år 1919, men de drevs ut av tsartrogna ryska styrkor 1921. Dessa drevs i sin tur ut av mongoliska kommunister understödda av den sovjetiska Röda armén samma år. En mongolisk kommunistisk folkrepublik utropades 1924. Vänskapsavtal mellan Mongoliet och Sovjetunionen underskrevs år 1936 och de redan existerade nära banden formaliserades. Under lång tid hade Sovjetunionen ett avgörande inflytande över landet och Mongoliet följde Sovjet i splittringen mellan den ryska och den kinesiska kommunismen runt år 1960. Då Kalla kriget började nå sitt slut upprättades dock diplomatiska förbindelser först med Kina 1986 och 1987 även med USA.

Under 1990-talet ledde diplomatiska förhandlingar mellan Folkrepubliken Kina och Ryssland till en överenskommelse om att Ryssland skulle dra tillbaka samtliga sina trupper från Mongoliet.

I samband med större öppenhet i Sovjetunionen under slutet av 1980-talet och efter omfattande demonstrationer av den mongoliska oppositionen i slutet av 1989 gick Mongoliets kommunistparti år 1990 med på att tillåta konkurrerande partier, och 1992 infördes en demokratisk grundlag. I valen samma år vann kommunistpartiet (nu med namnet Mongoliska folkets revolutionära parti, MFRP) en jordskredsseger. Oppositionen, Demokratiska partiet, vann parlamentsvalet 1996, men efter fyra år av korruption, instabilitet och missväxt (en svår torka sommaren 1999 följdes av den kallaste vintern på 30 år) segrade MFRP i parlamentsvalet år 2000 där partiet fick hela 95% av mandaten i parlamentet. Efter det senaste valet, den 27 juni 2004, tvingades kommunistpartiet bilda koalitionsregering med den demokratiska alliansen. MFRP lämnade dock koalitionen den 11 januari 2006 och den demokratiske premiärministern Tsachiagijn Elbegdordzj ersattes efter regeringskris av kommunistiske Mijeegombyn Enchbold; den senare ersattes som premiärminister den 22 november 2007 av sin efterträdare som partiledare för MFRP, Sandzjaagijn Bajar.

Geografi

Satellitfoto över Mongoliet

Mongoliet består till stor del av stäpp. I söder ligger Gobiöknen och i norr och väster är det bergigt. Största bergskedjan är Altaibergen. Landet har en varm sommar och en mycket kall vinter då temperaturen kan sjunka så lågt som till -30°C. Den högsta punkten är Tavan Bogd Uul (även 'Najramadlin Orgil') på 4 374 meter över havet. Landets lägsta punkt är Hoh Nuur på 518 meter.

Administrativ indelning

Förutom stadsdistriktet Ulaanbaatar (som har provinsiell status) har Mongoliet följande 21 provinser (ajmag) och provinshuvudstäder:

Demografi

Förutom en majoritet på 79 % khalkha-mongoler bebos landet även av mindre grupper västmongoler/durbet (7 %), kazaker (6 %), dariganga-mongoler (2,5 %), kineser, ryssar, tuviner, uzbeker, uigurer och tunguser.

Mongoliska talas av runt 2,21 miljoner. Standarddialekten, som talas av en stor majoritet, är khalkha.

Befolkningstillväxt låg år 2000 på 1,35 %. Andelen läs- och skrivkunniga var 80 % år 1990. BNP per invånare är 406 dollar (2000).

Religion

Buddhistkloster i Ulan Bator

Den ursprungliga religionen i Mongoliet var animism och schamanism (som fortfarande praktiseras av 6 % av invånarna). Från 600-talet anlände kristna missioner från Österns kyrka.

1578 införde mongolledaren Altan Khan, av politiska skäl, tibetansk buddhism som officiell religion i landet. Han gav deras ledare titeln Dalai Lama och inbjöd munkar ur gelugorden att sprida sin lära i landet. Den mongoliska aristokratin fortsatte, efter Khans död, att bygga munkkloster och fördriva shamanerna.

All religion förbjöds under kommunisttiden, 1921-1990. Tusentals munkar slogs ihjäl och de flesta kloster raserades. Under 1990-talet öppnades buddhistklostren igen och många människor sökte sig till religionen.

Idag är omkring 50 % av befolkningen lamaister och 4 % muslimer [1].

Efter kommunismens fall har mer än 60 000 människor anslutit sig till olika trossamfund som erkänner Bibeln som helig skrift. [2] Dit hör de romersk-katolska, lutherska och rysk-ortodoxa kyrkorna, presbyterianer, sjundedagsadventister, evangelikaler, mormoner och Jehovas vittnen.

Politik

Mongoliet är en republik med en president som väljs för upp till två fyraårsperioder. Parlamentet (hural) har en kammare med 76 ledamöter som väljs vart fjärde år.

De två största partierna är Mongoliska folkets revolutionära parti (MFRP), det gamla kommunistpartiet, som behållit makten sedan demokratiseringen 1990 fram till 1996, och det demokratiska partiet som hade regeringsmakten 1996-2000 och ingick efter valet 2004 tillsammans med två mindre partier i den demokratiska alliansen i koalition med MFRP.

Den 11 januari 2006 lämnade MFRP koalitionen och regeringen under Tsachiagijn Elbegdordzj upplöstes. Den 25 januari 2006 lyckades MFRP bilda koalition med flertalet mindre partier och få Mijeegombo Enchbold vald till regeringschef.

Ekonomi

Mongoliets ekonomi är centrerat runt jordbruk och gruvdrift. Större delen av befolkningen försörjer sig genom att hålla sig med boskap (kor, får, getter, hästar och kameler). Många av landets industrier lades ner efter Sovjetunionens fall, dock inte gruvindustrin som producerar petroleum, kol och koppar. En viktig exportprodukt är också kashmir-ull. Även turism är en viktigare inkomstkälla, till exempel i form av sportfiske av amurgädda och harr då många vattendrag inte fiskas eftersom invånarna ofta inte äter fisk.

Mongoliet genomgår sedan Sovjets fall en förändring från planekonomi till marknadsekonomi men reformerna går långsamt. Landet är sedan 1997 medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

Externa länkar

Källor

  1. CIA Factbook - Mongoliet
  2. Dagen 19 september 2008


Flag of Mongolia.svg Mongoliet
Städer
Chovd | Dalandzadgad | Darchan | Dzuunmod | Erdenet | Mandalgovĭ | Mörön | Sajnsjand | Tjojbalsan | Tsetserleg | Ulaanbaatar | Ulaangom
Provinser
Archangaj | Bajanchongor | Bajan-Ölgij | Bulgan | Chentij | Chovd | Chövsgöl | Darchan-Uul | Dornod | Dornogovĭ | Dundgovĭ | Dzavchan | Govĭ-Altaj | Govĭsümber | Orchon | Ömnögovĭ | Övörchangaj | Selenga | Süchbaatar | Töv | Uvs
Övrigt
Altajbergen | Chövsgölsjön | Gobiöknen | Karakorum | Orchon | Selenga | Tuul | Uvs Nuur


Personliga verktyg
På andra språk