Bruttonationalprodukt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser av BNP, se BNP (olika betydelser).

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Det finns tre olika metoder att räkna ut BNP på:

Om man i ett land summerar värdet av alla de varor och tjänster som tillverkats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt (BNP). För Sveriges del utgör tjänster drygt hälften av vår tillverkning.

En del av produktionen kommer dock inte med i BNP. Oavlönat arbete i hemmet - som matlagning, städning, eller "gör-det-själv-jobb" är svårt att uppskatta i kronor och ören och räknas därför inte in. Likadant är det med svartjobb och välgörenhetsarbete som man inte riktigt kan bedöma omfattningen eller värdet av.

För att jämföra BNP över tiden används begreppet real BNP. I real BNP räknas kvantiteter med fasta priser från något valt år, och därmed blir beräkningen oberoende av inflationen. BNP i löpande priser kallas för nominell BNP. Försörjningsbalansen är BNP till marknadspris från användningssidan.

BNP per capita är BNP dividerat med antal invånare i landet. Detta ger en uppfattning om landets materiella standard.

Innehåll

Näringsgrensindelning

Källor: Nationalräkenskaper 1998-2003 (pdf), Tabell 11. Förädlingsvärde, löpande priser, inom näringslivet (html)

Uppdelningen enligt Svensk Näringsgrensindelning är:

Tabell 11. Förädlingsvärde, löpande priser, inom näringslivet
SNI 01-45 Varuproducenter produktionsvärde baspris: 1 767 063 mkr (49 %) (sidan 56)
SNI 50-95 Tjänsteproducenter produktionsvärde baspris: 1 861 906 mkr (51 %) (sidan 62)
Summa produktionsvärde baspris inom näringslivet (SNI 01-95): 3 628 969 mkr (100 %) (sidan 56)

Källor

Externa länkar

Se även

Listor

Personliga verktyg