Västeuropa

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Det geografiska Västeuropa.
Västeuropa.

Västeuropa är i strikt geografisk bemärkelse den västra delen av kontinenten Europa. Oftast används begreppet dock i en kulturell och politisk bemärkelse vilket leder till att fler länder inkluderas. Begreppet är inte självklart utan kan variera beroende på tidsepok, perspektiv och person. Under det kalla kriget användes västblocket ibland som är en synonym till Västeuropa (tillsammans med USA). I denna bemärkelse var det ett politiskt begrepp som uppkom efter andra världskriget. Västeuropa användes, och används fortfarande, som en motsats till de till Sovjetunionen knutna staterna i östra Europa samt slaviska länder på Balkan.

Innehåll

Geografiskt begrepp

Begreppet Västeuropa används sällan i en strikt geografisk bemärkelse. Enligt Förenta Nationernas definition inkluderar den geografiska subregionen Västeuropa följande länder: Belgien, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Monaco, Schweiz, Tyskland och Österrike.

Dagens Västeuropa

Det vanligaste sättet att definiera Västeuropa inkluderar dels de länder som ingår i den snäva geografiska definitionen, dels ett antal länder som är kulturellt och politskt närstående. Numera är det därför ofta följande länder som räknas som Västeuropa:[1]

Folkmängd totalt (cirka), 407 000 000. Länder i Central- och Östeuropa som tillhör EU brukar sällan räknas till Västeuropa. De har däremot allt tätare kontakter med Västeuropa. Dessa länder är Bulgarien, Estland, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Ett antal länder i Europa ligger geografiskt placerade som grannländer till dagens västeuropeiska länder. De kan betraktas som Central- eller Sydeuropeiska länder: Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Serbien och Montenegro.

Kalla kriget

Karta över Europa under Kalla kriget. För att förstå bilden; Svart gräns: Kommunismens västfront under kalla kriget
Grå gräns: Sovietunionens gräns mot övriga Östeuropa
- Blått: NATO-länder
- Grått: Neutrala stater som ofta ändå räknades som Västeuropa
- Beige: Kommuniststyrda länder som inte var anslutna till östblocket
- Rött: Länder anslutna i östblocket
- Brunt: Sovjetunionen

Under kalla kriget användes begreppet Västeuropa först och främst för de länder som var anslutna i NATO och även en del länder som visserligen inte var NATO-länder men som hade nära samarbete med dessa och en samhällsstruktur som också liknade dessa. Under tiden från andra världskriget och fram till ca 1989 räknades vanligtvis följande länder in:

NATO-länder

Neutrala länder som brukade räknas in

Det fanns också neutrala länder som brukade räknas in som både höll en neutralitet samtidigt som de ändå hade olika former av kopplingar till Östblocket. De hade olika anledningar till att ibland räknas som Västeuropa och ibland inte. Finland hade dels ett geografiskt läge som ligger mer öst än väst. Även politiskt hade de vissa samarbetsavtal som var knutna till det dåvarande Sovjetunionen och östblocket samtidigt som de ville hålla en neutral profil och hade dessutom en struktur över landet som närmast liknade västeuropeiska länder. Jugoslavien räknades från början när kalla kriget inleddes till östblocket men bröt sig snart ur detta och höll därför kontakter istället med västeuropeiska länder. Politiskt styrdes inte landet som västeuropeiska länder annars styrdes utan styrdes istället efter ideologier som mer liknade östblocket. Däremot höll de kontakterna mer mot västblocket och byggde upp en samhällstruktur som mer liknade Västeuropa. De höll sig dessutom neutrala mellan öst- och västblocken och landet var öppet mot västblocket. Av dessa orsaker kunde landet vid flera tillfällen räknas under denna tid som Västeuropa.

Se även

Referenser

  1. Se till exempel den här statsvetenskapliga avhandlingen Wide, Jessica (2002). Kvinnors politiska representation i Västeuropa 1950-2000: Vad förklarar variationen i tid och rum? Noia 64 mimetypes pdf.png PDF Statsvetenskapliga Institutionen, Umeå Universitet. Där räknas följande stater till Västeuropa: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.Personliga verktyg